Thứ Sáu, 20/01/2017 12:44:44 CH

Tài nguyên & Môi trường

 • Trên 15 tỷ thực hiện 02 dự án về tài nguyên nước

  (Vinhlong.gov.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chấp thuận chủ trương thực hiện 02 dự án về tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí dự toán là 15,5 tỷ đồng.

 • Trên 1,7 tỷ đồng cho công tác bảo vệ môi trường Vùng nuôi thủy sản Hà Nội - Cần Thơ 1

  (Vinhlong.gov.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa có quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết của “Vùng nuôi thủy sản Hà Nội - Cần Thơ 1”, do Công ty TNHH một thành viên Nuôi Trồng Thủy Sản Hà Nội - Cần Thơ tạo lập.

 • Thay đổi vị trí xả nước rỉ rác sau xử lý tại bãi rác Hòa Phú

  (Vinhlong.gov.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chấp thuận thay đổi vị trí xả nước rỉ rác sau xử lý tại bãi rác Hòa Phú từ vị trí “kênh mương nội đồng nằm kế bên trạm xử lý nước rỉ rác” sang vị trí “kênh công cộng cặp nhà quản lý bãi rác (phía ngoài gần Quốc lộ 1A, cách trạm xử lý nước thải khoảng 500m)” để đảm bảo hạn chế tối đa ảnh hưởng đến dân cư xung quanh.

 • Tiến độ thực hiện Dự án VLAP: Còn 3,79% thửa đất chưa đăng ký

  (Vinhlong.gov.vn) - Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, tính đến cuối tháng 11/2016, toàn tỉnh đã đăng ký được 594.028/617.428 thửa đất, đạt 96,21% tổng số thửa và chỉ còn 3,79% thửa đất chưa đăng ký.

 • Thực hiện kiểm tra trữ lượng cát sông định kỳ

  (Vinhlong.gov.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn chấp thuận chủ trương mời Phân Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản phía Nam chủ trì thực hiện kiểm tra trữ lượng cát sông định kỳ các mỏ cát trên địa bàn tỉnh đối với các mỏ cát đã được UBND tỉnh cấp giấy phép khai thác cho các tổ chức, cá nhân.

 • Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại

  (Vinhlong.gov.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa có quyết định phê duyệt đề cương dự án “Điều tra, khảo sát, xây dựng kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại” (CTYTNH), với tổng kinh phí thực hiện gần 497 triệu đồng, từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2016 của tỉnh.

 • Chỉ đạo tháo gỡ khó khăn đối với Nhà máy xử lý rác của Công ty Phương Thảo

  (Vinhlong.gov.vn) - Để tháo gỡ khó khăn đối với Nhà máy xử lý rác của Công ty Cổ phần phát triển xây dựng Phương Thảo, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản giao Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ngành có liên quan thành lập tổ kiểm tra Nhà máy xử lý rác của Công ty này.

 • Tổ chức quản lý, cải tạo và phục hồi môi trường khu vực đất bị ô nhiễm tồn lưu

  (Vinhlong.gov.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện Thông tư số 60/2016/TT-BTNMT ngày 12/10/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý, cải tạo và phục hồi môi trường khu vực đất bị ô nhiễm tồn lưu trên địa bàn tỉnh.

 • Năm nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường

  (Vinhlong.gov.vn) – Chủ tịch UBND tỉnh vừa có quyết định phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long và giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai Kế hoạch này trên địa bàn tỉnh.

 • Quy định về kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất

  (Vinhlong.gov.vn) – Chủ tịch UBND tỉnh vừa có quyết định ban hành "Quy định về kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (BTHTTĐC) và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long". Quyết định này thay thế Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND, ngày 09/01/2008 của UBND tỉnh về việc chi phí cho công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

 • 3,6 tỷ đồng thực hiện xử lý nước rỉ rác

  (Vinhlong.gov.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa có quyết định phê duyệt “Phương án cải tạo và vận hành giải phóng nước rỉ tù đọng trong các hồ chứa đối với Hạng mục xử lý nước rỉ rác tại bãi rác Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long”

 • Báo cáo công tác bảo vệ môi trường

  (Vinhlong.gov.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản giao các sở, ngành có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tại Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT ngày 24/8/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về báo cáo công tác bảo vệ môi trường (BVMT), tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện và tổ chức thực hiện Thông tư này trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

 • Tăng cường quản lý vệ sinh môi trường đô thị

  (Vinhlong.gov.vn) - Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Long vừa có văn bản chỉ đạo tăng cường quản lý vệ sinh môi trường đô thị trên địa bàn thành phố.

 • Trên 300 triệu đồng thực hiện điều chỉnh Quy hoạch cấp nước sạch nông thôn

  (Vinhlong.gov.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa có quyết định phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí dự án điều chỉnh Quy hoạch cấp nước sạch nông thôn tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

 • Hướng dẫn về cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học

  (Vinhlong.gov.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện Thông tư số 25/2016/TT-BTNMT ngày 22/9/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn mẫu đơn đăng ký, giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học và mẫu báo cáo tình trạng bảo tồn loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ của cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

 • Không gia hạn và cấp mới Giấy phép khai thác nước dưới đất cho Doanh nghiệp tư nhân Trương Vách

  (Vinhlong.gov.vn) – Ngày 14/10/2016, Chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản chấp thuận không xem xét cấp gia hạn và cấp mới Giấy phép khai thác nước dưới đất cho Doanh nghiệp tư nhân Trương Vách.

 • Phê duyệt Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học

  (Vinhlong.gov.vn) – Chủ tịch UBND tỉnh vừa có quyết định phê duyệt Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến năm 2030, làm cơ sở cho quản lý, thẩm định, trình duyệt và triển khai thực hiện các quy hoạch chuyên ngành, các dự án hỗ trợ, đầu tư có liên quan bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

 • Điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xây dựng Bệnh viện Y dược Cổ truyền tỉnh

  (Vinhlong.gov.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chấp thuận chủ trương điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để xây dựng Bệnh viện Y dược Cổ truyền tỉnh Vĩnh Long, tại xã Long Phước, huyện Long Hồ, với quy mô diện tích khoảng 03 ha

 • Tăng cường kiểm tra, đảm bảo công tác quản lý đất công, đất bãi bồi

  (Vinhlong.gov.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã và thành phố, khẩn trương chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đảm bảo công tác quản lý đất công, đất bãi bồi trên địa bàn tỉnh được chặt chẽ, đúng quy định pháp luật.

 • Tổ chức xác định và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt

  (Vinhlong.gov.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện Thông tư số 24/2016/TT-BTNMT ngày 09/9/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc xác định và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt (VBHVSKVLNSH) trên địa bàn tỉnh.

<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >>