Thứ Hai, 21/10/2019 3:49:39 CH
Ngày 31/03/2014 16:53:31
Kết quả hoạt động Quý I năm 2014 của Bảo hiểm xã hội tỉnh
(Vinhlong.gov.vn) – Điểm qua vài nét về kết quả hoạt động Quý I năm 2014 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long như sau:
Tính đến ngày 18/3/2014, tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) là 356.237 người, tăng 7.112 người (tương ứng 2,1%) so với cùng kỳ năm 2013; trong đó BHXH bắt buộc là 59.152 người, tăng 1.583 so với cùng kỳ năm 2013; BHYT 345.498 người, tăng 6.862 người so với cùng kỳ năm 2013, nâng tổng số người tham gia BHYT trong toàn tỉnh đến nay 658.569 người (thẻ BHYT còn giá trị sử dụng), chiếm 63,7% trên tổng số dân. Riêng đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 50.103 người, tăng 1.305 người.

Số tiền ước thu được trong Quý I là 157,6 tỷ đồng, tăng gần 38 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2013; trong đó thu BHXH bắt buộc là 104 tỷ đồng, tăng 18 tỷ đồng; thu BHYT là 45,3 tỷ đồng, tăng 18 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2013; thu BHTN 7,5 tỷ đồng, tăng 1,5 so với cùng kỳ năm 2013; BHXH tự nguyện 585 triệu đồng.

Chi BHXH, BHYT, BHTN trong Quý I năm 2014 là 192,2 tỷ đồng, trong đó chi BHXH là 97,4 tỷ đồng, BHYT 87 tỷ đồng, BHTN 6,9 tỷ đồng.

                                       NNLNguồnBC số :32/BHXH

Các tin khác