Thứ Hai, 21/10/2019 3:52:32 CH
Ngày 31/03/2014 16:55:06
Tăng cường giáo dục y đức và quản lý y tế
(Vinhlong.gov.vn) - Để nâng cao hơn nữa phẩm chất tốt đẹp của người thầy thuốc, nâng cao hiệu quả quản lý y tế trên địa bàn tỉnh; ngày 10/02/2014, Tỉnh ủy Vĩnh Long đã có văn bản về việc tăng cường giáo dục y đức và quản
Theo đó, Ngành y tế cần tập trung đẩy mạnh việc giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ và phải coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của ngành; đồng thời phối hợp với các cơ quan truyền thông tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong quần chúng nhân dân, nhất là đối với đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ nhận thức sâu sắc nguyên tắc “đặt tính mạng của người bệnh lên trên quyền lợi của người thầy thuốc” trong phương thức giáo dục y đức trong thời kỳ mới.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “sáng về y đức, sâu về y lý và giỏi về y thuật” trong toàn ngành, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện tốt 12 điều y đức.

Thực hiện nghiêm Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường tiếp nhận và xử lý ý kiến phản ánh của người dân về chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh thông qua đường dây nóng; số điện thoại đường dây nóng; bảng giá thuốc và dịch vụ y tế phải được công khai tại nơi dễ quan sát, dễ đọc; xử lý kịp thời các thông tin phản ánh liên quan đến tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ y tế và những thắc mắc của người dân về giá thuốc, dịch vụ y tế.

Nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị, cũng như phát huy vai trò lãnh đạo, quản lý của Đảng, đoàn và công tác chính trị ở các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.

Ngành y tế, thường xuyên quan tâm, kịp thời động viên khuyến khích những gương người tốt, việc tốt trong phục vụ người bệnh và xử lý nghiêm các hiện tương tiêu cực; đồng thời, tổ chức các lớp tập huấn về quy tắc ứng xử và kỹ năng giao tiếp cho toàn thể cán bộ, viên chức bệnh viện.

Tăng cường tổ chức các đoàn kiểm tra, thanh tra các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập, kịp thời chấn chỉnh các sai phạm trong chuyên môn và quản lý. Xử lý nghiêm các vi phạm về tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ người bệnh và quy chế, chế độ chuyên môn đối với các cá nhân và tổ chức theo đúng quy định của pháp luật.

Nguyễn Nguyên

Các tin khác