Thứ Hai, 21/10/2019 3:48:38 CH
Ngày 31/03/2014 16:55:44
Thành lập Ban Chỉ đạo về Hiến, Ghép mô, bộ phận cơ thể người cấp tỉnh.
(Vinhlong.gov.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa có quyết định thành lập Ban Chỉ đạo về Hiến, Ghép mô, bộ phận cơ thể người cấp tỉnh.
Thực hiện Luật Luật Hiến, Lấy, Ghép mô, bộ phận cơ thể người và Hiến, Lấy xác, ngày 29 tháng 11 năm 2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nghị định số 56/2008/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động của ngân hàng mô và Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, Chủ tịch quyết định thành lập Ban Chỉ đạo về Hiến, Ghép mô, bộ phận cơ thể người cấp tỉnh do ông Nguyễn Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban; Giám đốc Sở Y tế làm Phó Trưởng ban; bác sỹ Mai Hữu Tiều - Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh làm Phó Trưởng ban Thường trực và một số thành viên khác là đại diện các khoa và phòng của Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện theo hướng dẫn Bộ Y tế; đồng thời phải thường xuyên kiểm tra, giám sát, chỉ đạo, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong việc hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người trên địa bàn tỉnh. Các ủy viên của Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Thực hiện chế độ báo cáo Bộ Y tế và UBND tỉnh theo quy định.

                                                                                                            NNL

Các tin khác