Thứ Hai, 22/07/2019 6:06:36 CH
Ngày 10/09/2015 15:29:42
Hợp tác, nâng cấp bến xe cũ, mở rộng bến xe mới theo hình thức xã hội hóa
(Vinhlong.gov.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn chấp thuận chủ trương hợp tác, nâng cấp bến xe cũ, mở rộng bến xe mới theo hình thức xã hội hóa

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương hợp tác, nâng cấp bến xe cũ tại đường Đinh Tiên Hoàng, phường 8, thành phố Vĩnh Long, theo hình thức xã hội hóa để hoạt động trong khi chờ Dự án xây dựng bến xe mới tại đường Phan Văn Đáng (đường lộ mới), phường 8, thành phố Vĩnh Long. Đồng thời, mở rộng quy hoạch bến xe mới từ 1,7 ha lên 03 ha, đầu tư theo hình thức xã hội hóa - mời gọi đầu tư.

Chủ tịch giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với giám đốc các sở: Giao thông Vận tải, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Long thống nhất phương án đầu tư xây dựng, quy hoạch, trình UBND tỉnh quyết định.

P.L-  Nguồn CV số: 2801/UBND-KTN

Các tin khác