Thứ Hai, 18/12/2017 11:46:32 CH
Ngày 26/05/2014 14:22:59
Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh: Sơ kết công tác giám sát, kiểm tra và thi hành kỷ luật trong Đảng
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 18/10/2013, Ban Thường vụ Đảng ủy tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ cơ sơ Văn phòng UBND tỉnh, khóa XII, nhiệm kỳ 2010-2015
Đảng bộ cơ sở Văn phòng UBND tỉnh có 06 Chi bộ trực thuộc, 03 tổ chức đoàn thể. Trong 3 năm liền từ 2010-2012 đều đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Nửa nhiệm kỳ qua, Đảng ủy đã xây dựng 03 chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm và triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng; thường xuyên nhắc nhở việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng ủy đã tiến hành kiểm tra 16 lượt chi bộ, 2 chi ủy và 1 đảng viên; kiểm tra việc thực hiện Quy định 76 của Bộ chính trị với 100% đảng viên được kiểm tra. Qua kiểm tra đã phát hiện một số khuyết điểm của cá nhân và chi bộ, kịp thời tham mưu Đảng ủy uốn nắn chỉ đạo, nhất là việc thực hiện các quy định, quy chế làm việc của Đảng, Nhà nước, cơ quan, đơn vị. Từ đó cũng góp phần vào cuộc đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

 

Ảnh: Quang cảnh buổi họp

Từng đảng ủy viên và chi ủy các chi bộ luôn ý thức được trách nhiệm thường xuyên giám sát hoạt động của chi bộ và đảng viên, nhắc nhở uốn nắn trong nhận thức và thực hiện nhiệm vụ kịp thời. Đảng viên luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, không có đảng viên vi phạm pháp luật cũng như không có Đảng viên nào bị kỷ luật dưới mọi hình thức.

Nhìn chung, cấp ủy đảng và đảng viên đã chấp hành tốt các quy định, kế hoạch công tác giám sát của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy đề ra, nội dung kiểm tra tập trung vào những vấn đề chủ yếu về chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Từ đó tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan nhà nước, các đoàn thể về tầm quan trọng, vai trò của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng

Từ nay đến cuối nhiệm kỳ còn lại, Đảng bộ cơ sở VP.UBND tỉnh tiếp tục  kiểm tra giám sát về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ Đảng viên, kiểm tra giám sát về các chuyên đề nhằm ngăn ngừa hạn chế sai phạm của  tổ chức Đảng và Đảng viên. Ủy ban kiểm tra duy trì tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy trong việc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát từng tháng, quý, năm theo từng chủ đề cụ thể; làm tốt công tác quy hoạch đào tạo và bố trí cán bộ nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị năng lực thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra giám sát và kỷ luật trong Đảng.

Ngọc Hân


Các tin khác