Thứ Sáu, 20/09/2019 4:58:14 SA
Ngày 14/09/2015 08:29:37
Bổ sung 02 điểm kinh doanh xăng dầu trên tuyến QL.54
(Vinhlong.gov.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản đồng ý bổ sung 02 điểm kinh doanh xăng dầu trên tuyến QL.54 tại xã Thành Lợi, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long vào quy hoạch mạng lưới bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2010 - 2015 có xét đến năm 2020.

Theo đó, căn cứ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tại Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT, ngày 18/5/2011 của Bộ Giao thông vận tải, Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Công Thương có trách nhiệm phối hợp với Giám đốc Sở Giao thông vận tải rà soát, bổ sung vào quy hoạch đấu nối tại địa phương, lấy ý kiến thỏa thuận của Bộ Giao thông vận tải, trước khi cấp phép kinh doanh bán lẻ xăng dầu theo quy định hiện hành.

P.L-  Nguồn CV số: 3002/UBND-KTN

Các tin khác