Thứ Hai, 22/07/2019 5:57:49 CH
Ngày 18/09/2015 09:30:04
Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 17/9/2015, Chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản yêu cầu các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành chức năng và chính quyền địa phương rà soát công tác thực hiện việc quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh; điều chỉnh lại quy hoạch cơ sở giết mổ chưa hợp lý; và ban hành chính sách hỗ trợ cụ thể về xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp các cơ sở giết mổ nằm trong quy hoạch.

Tăng cường công tác kiểm soát giết mổ, thực hiện nghiêm quy trình kiểm soát giết mổ tại các cơ sở giết mổ trên địa bàn tỉnh theo quy định; định kỳ kiểm tra các cơ sở giết mổ động vật và tổ chức tái kiểm tra 100% cơ sở giết mổ động vật loại C theo Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT. 

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật tới người tham gia giết mổ động vật, vận chuyển, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm; tuyên truyền để người kinh doanh và người tiêu dùng có thói quen sử dụng thịt gia súc, gia cầm được cung cấp từ các cơ sở giết mổ có kiểm soát của cơ quan chuyên ngành Thú y.

Đồng thời, rà soát việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với các cơ sở giết mổ động vật nhỏ lẻ trên địa bàn; kiểm tra, xử lý theo đúng quy định đối với các cá nhân vi phạm trong hoạt động giết mổ không có Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh..

H.N.H - Nguồn CV số: 3094 /UBND-KTN

Các tin khác