Thứ Ba, 16/07/2019 12:04:26 CH
Ngày 06/10/2015 15:06:33
Chỉ đạo thực hiện việc đối chiếu và phân tích nợ vay tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
(Vinhlong.gov.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo thực hiện việc đối chiếu nợ, tiền gửi và phân tích nợ vay tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Chi nhánh tỉnh Vĩnh Long có nhiệm vụ thành lập Ban chỉ đạo đối chiếu và phân tích nợ vay của khách hàng và chỉ đạo các phòng giao dịch NHCSXH huyện, thị xã, thành phố phối hợp với UBND cấp xã thành lập tổ đối chiếu và tổ phân tích nợ; tổ chức tập huấn nghiệp vụ, đồng thời chỉ đạo các phòng giao dịch NHCSXH huyện, thị xã xây dựng kế hoạch đối chiếu nợ, tiền gửi và phân tích nợ vay của khách hàng; hướng dẫn UBND cấp xã xây dựng kế hoạch đối chiếu nợ, tiền gửi và phân tích nợ vay của khách hàng.  

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo UBND cấp xã phối hợp NHCSXH huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt các nhiệm vụ: thành lập tổ đối chiếu và phân tích nợ, xây dựng kế hoạch đối chiếu nợ, tiền gửi và phân tích nợ vay của khách hàng chi tiết đến từng ấp, khóm, ký giấy mời khách hàng đến trụ sở UBND cấp xã hoặc Ban nhân dân các khóm, ấp để thực hiện việc đối chiếu nợ.

Bên cạnh đó, lãnh đạo các hội đoàn thể nhận ủy thác cấp tỉnh cần chỉ đạo hội đoàn thể cấp huyện phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện việc đối chiếu và phân tích nợ; cử cán bộ tham gia cùng Ngân hàng Chính sách xã hội đối chiếu và phân tích nợ do hội đoàn thể được ủy thác quản lý.

C. Nguyễn

Các tin khác