Thứ Tư, 24/01/2018 12:43:52 CH
Ngày 22/10/2015 15:24:14
Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ X thành công tốt đẹp
(Vinhlong.gov.vn) - Đại hội đại biểu Đảng bộ Vĩnh Long lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 đã khai mạc vào sáng ngày 19/10/2015 tại hội trường Văn phòng Tỉnh ủy.

Đại hội vinh dự được Đồng chí Đinh Thế Huynh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đến dự và chỉ đạo Đại hội. Cùng dự có các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, ngành Trung ương, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9.

Trước đó, sáng 18/10, trong phiên họp trù bị, đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua chương trình làm việc; nội quy, quy chế làm việc của đại hội; quy chế bầu cử trong Đảng và phân công đoàn đại biểu thảo luận

Tham dự Đại hội có 349 đại biểu chính thức, trong đó có 50 đại biểu nữ, chiếm 14,33%; 54 đại biểu trẻ (từ 40 tuổi trở xuống), chiếm 15,47%; 41 đại biểu công tác trong lực lượng vũ trang, chiếm 11,75% và có 06 đại biểu người dân tộc thiểu số, chiếm 1,72%.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Đinh Thế Huynh đánh giá cao kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ qua; đồng thời chỉ đạo đảng bộ trong nhiệm kỷ tới thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng và tái cơ cấu nền kinh tế, thực hiện tốt hơn nữa 3 khâu đột phá chiến lược, đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tái cơ cấu nông nghiệp gắn xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ, tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng để thu hút đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đẩy nhanh CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn. Đẩy mạnh phát triển văn hoá- xã hội, xây dựng con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Tăng cường hiệu lực hiệu quả công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai, đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ X (nhiệm kỳ 2015 - 2020) đã hoàn thành tốt đẹp toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Tại Đại hội, có 28 đại biểu đăng ký tham luận và thảo luận (13 tham luận và 15 thảo luận), trong đó có 06 tham luận, thảo luận được đọc và trình bày tại hội trường. Các tham luận, thảo luận tập trung các nội dung: công tác tổ chức xây dựng Đảng, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an ninh quốc phòng… với các giải pháp sát hợp tình hình, điều kiện thực tế của tỉnh, đơn vị, địa phương; thảo luận đóng góp cho văn kiện Trung ương… Đại hội cũng đã thông qua báo cáo tổng hợp và giải trình các ý kiến đóng góp văn kiện của Ban chấp hành Đảng bộ khoá IX trình Đại hội Đảng bộ tỉnh khoá X.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua 22 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó: tăng trưởng GRDP quân phấn đấu đạt trên 7,5%/năm; GRDP bình quân năm 2020 đạt khoảng 70 triệu đồng/người; giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp và thủy sản tăng bình quân 3,5%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 13,70%/năm; giá trị các ngành dịch vụ tăng bình quân 7,5%/năm; cơ cấu kinh tế năm 2020 là nông - lâm nghiệp và thủy sản chiếm 27%; công nghiệp và xây dựng chiếm 28%; dịch vụ chiếm 45%; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1%/năm; có 50% số xã trong tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới và 01 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới;…


Đại hội cũng đã thống nhất và quyết nghị chủ đề Đại hội là "Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân; đổi mới mô hình tăng trưởng; phấn đấu đến năm 2020 đạt tỉnh khá trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long". Thống nhất đánh giá "qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ IX, Vĩnh Long đã đạt mục tiêu tổng quát là tỉnh trung bình khá trong vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thống nhất phương hướng mục tiêu chung là: Tiếp tục huy động mọi nguồn lực, khai thác tốt các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng "nông nghiệp, công nghiêp - xây dựng, thương mại - dịch vụ" phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ; đẩy mạnh các giải pháp về tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, phát triển đô thị; tăng trưởng kinh tế theo hướng chất lượng, bền vững gắn với phát triển văn hóa và tiến bộ công bằng xã hội. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; nâng cao vai trò, hiệu quả tập hợp quần chúng của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy quyền làm chủ của nhân dân; tăng cường quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị - xã hội. Đồng thời xác định 03 khâu đột phá là: Phát triển và phát huy nguồn nhân lực chất lượng cao, mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục, đào tạo và nâng cao kỹ năng để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; Tiếp tục ưu tiên đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Ưu tiên đầu tư những dự án quan trọng có hiệu quả, tạo sự đột phá và có tác động lan tỏa tích cực đến thực hiện các mục tiêu, định hướng phát triển của tỉnh, nhất là đáp ứng nhu cầu phát triển nông nghiệp công nghệ cao; Tập trung thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp chế biến, đẩy mạnh thương mại - dịch vụ, góp phần tiêu thụ sản phẩm.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khoá X (nhiệm kỳ 2015 - 2020) gồm 51 đồng chí đủ tiêu chuẩn, thật sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, trình độ và đạo đức; đảm bảo tính liên tục, kế thừa. Ban Chấp hành mới bảo đảm đổi mới trên 1/3 theo quy định; tỷ lệ trẻ (dưới 40 tuổi), đạt tỷ lệ 11,8% (Quy định 10%); tỷ lệ nữ đạt 11,8%, tuy chưa đảm bảo theo quy định (15%) nhưng cao hơn nhiệm kỳ trước (10,9%). Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng gồm 16 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ gồm 15 đồng chí và Ủy ban kiểm tra gồm 11 đồng chí.

Đồng chí Trần Văn Rón, Bí thư Tỉnh ủy khoá IX tiếp tục tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy khoá X; các đồng chí Trương Văn Sáu, Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Thị Thu Hà, tiếp tục được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ. Đồng chí Bùi Văn Nở được bầu làm Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Tỉnh uỷ.

Bế mạc Đại hội, đồng chí Trần Văn Rón phát biểu: Trong chặng đường sắp tới, dù còn nhiều khó khăn thách thức, nhưng Đại hội tin tưởng sâu sắc rằng dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ; sự quan tâm giúp đỡ của các Ban, Bộ ngành Trung ương, cùng sự đoàn kết, nỗ lực của toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, sự hợp tác giúp đỡ của các tỉnh, thành bạn, nhất định chúng ta sẽ thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội lần thứ X đã đề ra. Đại hội kêu gọi toàn Đảng bộ, quân và dân tỉnh Vĩnh Long đoàn kết một lòng, năng động, sáng tạo, tận dụng tốt mọi thời cơ, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, xây dựng tỉnh Vĩnh Long trở thành tỉnh khá trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Nguyễn Nguyên

Các tin khác