Thứ Ba, 20/08/2019 5:51:42 CH
Ngày 27/11/2015 16:12:18
Sử dụng địa danh “Long Hồ - Vĩnh Long” để đăng ký, quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể “Nhãn Long Hồ - Vĩnh Long”
(Vinhlong.gov.vn) – Ngày 27/11/2015, Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản cho phép Hội Nông dân huyện Long Hồ được sử dụng địa danh “Long Hồ - Vĩnh Long” để đăng ký, quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể “Nhãn Long Hồ - Vĩnh Long”.

Theo đó, Hội Nông dân huyện Long Hồ liên hệ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở khoa học và Công nghệ để được hướng dẫn các thủ tục cần thiết đăng ký nhãn hiệu tập thể “Nhãn Long Hồ - Vĩnh Long” theo đúng quy định.

H.N.H- Nguồn CV số : 4042 /UBND-KTN

Các tin khác