Thứ Ba, 20/08/2019 5:56:56 CH
Ngày 04/12/2015 08:27:13
Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm hoạt động phổ biến kiến thức và góp ý Kế hoạch truyền thông phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ giai đoạn 2016-2020
(Vinhlong.gov.vn) – Ngày 02/12/2015, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (KH&KT) Việt Nam đã phối hợp với Liên hiệp các Hội KH&KT Vĩnh Long tổ chức Hội thảo Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động phổ biến kiến thức và góp ý Kế hoạch truyền thông phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ giai đoạn 2016-2020. Đến dự có ông Phan Anh Vũ- Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Theo báo cáo của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam thì LHH Việt Nam hiện có 77 hội ngành toàn quốc, 63 LHH tỉnh/thành phố. Với thế mạnh là tổ chức tập hợp 2,8 triệu trí thức khoa học công nghệ (KH&CN) trong cả nước, LHH Việt Nam đã nỗ lực không ngừng và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong các hoạt động phổ biến kiến thức KH&CN trực tiếp đến người dân, giúp người dân có thể áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất một cách dễ dàng và hiệu quả. Đồng thời cả hệ thống LHH Việt Nam cùng tham gia hoạt động truyền thông và phổ biến kiến thức với nhiều nội dung phong phú và hình thức đa dạng từ đó góp phần đưa tiến bộ KH&CN vào sản xuất, đời sống, nâng cao dân trí, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bên cạnh đó, hệ thống báo chí đồ sộ với 101 cơ quan báo chí và hơn 400 ấn phẩm, trang tin điện tử chính là công cụ hữu hiệu trong triển khai hoạt động phổ biến kiến thức của LHH Việt Nam.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trình bày nhiều tham luận và chia sẻ những kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả truyền thông và phổ biến kiến thức về KH&CN.

Trong giai đoạn tới, LHH các tỉnh/thành phố cũng thể hiện sự đồng tình với Kế hoạch truyền thông và phổ biến kiến thức KH&CN giai đoạn 2016-2020 với định hướng ưu tiên đối tượng nông dân, tập trung vào 3 hình thức tuyên truyền chính gồm hội thảo/hội nghị; đào tạo, tập huấn; xuất bản ấn phẩm/tài liệu chủ yếu vào nội dung chuyển giao tiến bộ khoa học trong nông nghiệp, chăm sóc sức khỏe người dân, biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường, chính sách KH&CN.

Được biết, Hội thảo lần này nhằm khẳng định vai trò quan trọng của KHCN và công tác truyền thông, phổ biến kiến thức KHCN trong phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là mục tiêu phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

N.H

Các tin khác