Chủ Nhật, 19/11/2017 4:31:18 SA
Ngày 31/12/2015 15:34:49
Chỉ đạo về việc huy động vốn góp của dân để thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 25/12/2015, Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản yêu cầu các cơ quan chức năng của tỉnh và các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh tăng cường kiểm tra, rà soát việc huy động vốn góp của dân để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định.

Theo đó, về huy động các nguồn lực ngoài ngân sách Nhà nước đóng góp thực hiện Chương trình phải tùy thuộc vào khả năng, hoàn cảnh cụ thể của từng vùng, địa phương và khả năng nguồn lực; việc huy động sức dân tham gia xây dựng nông thôn mới phải được bàn bạc dân chủ (có sự đồng tình và nhất trí của người dân), tuyệt đối không được yêu cầu dân đóng góp bắt buộc, quá sức dân; không huy động đối với hộ dân nghèo, người già, người tàn tật không nơi nương tựa, hộ khó khăn, gia đình chính sách, đối tượng hưởng trợ cấp xã hội; thực hiện nghiêm Luật đầu tư công và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, không thực hiện xây dựng khi không có nguồn kinh phí đảm bảo, không để xảy ra nợ đọng cơ bản...

Xây dựng nông thôn mới phải chú trọng đến công tác giảm nghèo, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; gắn xây dựng nông thôn mới với tái cơ cấu nông nghiệp góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân; chú trọng hướng dẫn, tổ chức, hỗ trợ người dân chủ động thực hiện các nội dung về phát triển y tế, văn hóa, xã hội, tạo cảnh quan môi trường nông thôn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, đảm bảo trật tự an toàn xã hội,…

Về công tác thẩm định, đánh giá và xét công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới ở các cấp cần phải thực hiện đúng theo quy định, các tiêu chí được công nhận đạt chuẩn phải đảm bảo chất lượng và có tính bền vững cao; quy trình xem xét phải công khai, dân chủ, minh bạch, tránh hình thức, chạy theo thành tích… Nơi nào, cấp nào để xảy ra tình trạng đọng nợ xây dựng cơ bản kéo dài hoặc huy động quá sức dân, gây bất bình trong nhân dân, hoặc đánh giá xuề xòa khi xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới dẫn đến hạ thấp chất lượng các tiêu chí thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm và phải được kiểm điểm xử lý nghiêm theo quy định.

H.N.H- Nguồn CV số: 4434/UBND-KTN

Các tin khác