Thứ Hai, 21/10/2019 3:52:53 CH
Ngày 14/01/2016 14:35:45
Không bổ sung biên chế cho các cơ quan, tổ chức đơn vị nếu chưa xây dựng Đề án và thực hiện tinh giản biên chế.
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 28/12/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản số 10864/VPCP-TCCV về việc thực hiện chủ trương tinh giản biên chế.

Theo đó, để thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo đến các Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, như sau: Từ tháng 01/2016 trở đi, không bổ sung biên chế công chức và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập đối với các cơ quan, đơn vị khi các cơ quan, tổ chức, đơn vị đó chưa xây dựng Đề án và thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

 N.H.N- Nguồn CV số:10864/VPCP-TCCV

Các tin khác