Thứ Hai, 21/10/2019 3:54:49 CH
Ngày 14/01/2016 15:56:06
Đề án hỗ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020.
(Vinhlong.gov.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành quyết định ban hành Đề án hỗ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020.

Theo đó, vào cuối năm 2015, Việt Nam gia nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN, đây là một thị trường chung rộng lớn với dân số trên 600 triệu người, tổng GDP hàng năm đạt gần 3.000 tỷ USD và tại đây, hàng rào thuế quan hầu như được hoàn toàn loại bỏ, các hàng rào phi thuế quan ngày càng hạn chế. Do đó, việc nước ta thiết lập mối quan hệ với Cộng đồng kinh tế ASEAN sẽ vừa là cơ hội và vừa là thách thức cho các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và tỉnh Vĩnh Long nói riêng.

Để hòa nhập khối kinh tế chung này một cách hiệu quả, các doanh nghiệp trong nước cần có sự chuẩn bị tương đối đầy đủ về mọi mặt, trong đó không thể không nói đến việc xây dựng thương hiệu doanh nghiệp cho riêng mình để đảm bảo thích nghi trong quá trình hội nhập, bởi thương hiệu mang giá trị hữu hình, nó gắn chặt với sự phát triển doanh nghiệp và lợi nhuận thương hiệu mang lại rất lớn...

Vì vậy, việc xây dựng đề án “Hỗ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020” là rất cần thiết và cấp bách. Nhằm tạo động lực giúp doanh nghiệp mạnh dạn xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu sản phẩm bài bản.

Mục tiêu chung của đề án nhằm trợ giúp các thành phần kinh tế, nhất là doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đặc biệt là các doanh nghiệp xuất khẩu trong hoạt động xây dựng và quảng bá thương hiệu ra thị trường, giúp các doanh nghiệp hội nhập cộng đồng kinh tế ASEAN thành công; Tạo ra những giá trị vững chắc trong sản xuất, giúp tăng năng lực cạnh tranh, nâng cao hiệu quả kinh doanh, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế nhất là doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh; Thúc đẩy nền kinh tế của tỉnh phát triển hiệu quả và bền vững.

Bên cạnh, Đề án cũng đặt ra mục tiêu cụ thể như xây dựng chiến lược phát triển 12 thương hiệu gồm các lĩnh vực: Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp; Nông nghiệp; Dịch vụ, du lịch; vật liệu Xây dựng. Xây dựng mới 15 nhãn hiệu (nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu hàng hóa). Tuyên truyền đến khoảng 500 đại biểu nắm được vai trò, giá trị và cách thức xây dựng thương hiệu cũng như các vấn đề có liên quan đến sử hữu trí tuệ. Xây dựng phòng trưng bày giới thiệu, quảng bá thương hiệu tiêu biểu của tỉnh.

 Theo đó, nội dung Đề án áp dụng cho các đối tượng gồm: Doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật; Cán bộ quản lý nhà nước, công chức, viên chức, người lao động ở các sở ngành, phòng ban, UBND cấp huyện.

                                                                                         N.N.H

Các tin khác