Thứ Bảy, 21/09/2019 2:52:03 CH
Ngày 23/02/2016 16:16:38
Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 18/02/2016, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành công văn yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố ngay sau kỳ nghỉ Tết, khẩn trương chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP, ngày 24/9/2015 của Chính phủ.

Theo đó, thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, khẩn trương đưa Nghị quyết của Đại hội vào cuộc sống; tập trung thực hiện các nhiệm vụ, công việc theo chương trình công tác đã đề ra, đồng thời triển khai ngay các công việc cụ thể như sau:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung chỉ đạo thực hiện nhanh đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị, hiệu quả và phát triển bền vững giai đoạn 2014- 2020”; các dự án trong kế hoạch thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh; hỗ trợ các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện công tác trọng tâm chiến dịch mùa khô năm 2016 của địa phương, đặc biệt là các công trình giao thông nông thôn, công trình thuỷ lợi, bờ bao ngăn lũ, nạo vét kênh, mương, chủ động ngăn mặn không để mặn xâm nhập gây thiệt hại sản xuất; kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm và bảo vệ môi trường; tập trung đẩy mạnh công tác phòng, chống sâu đục trái trên cây có múi; phối hợp với huyện Vũng Liêm thi công gia cố các đoạn sạt lở tại cồn Thanh Long Huyện Vũng Liêm và hỗ trợ nhân dân khôi phục sản xuất.

Sở Công Thương tập trung chỉ đạo thực hiện nhanh đề án Tái cơ cấu ngành Công thương; tiếp tục các biện pháp đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo hệ thống ngân hàng trong tỉnh bảo đảm tăng trưởng tín dụng ngay từ đầu năm, phù hợp với định hướng tăng trưởng tín dụng cả năm 2016.

Sở Nội vụ phối hợp với các ngành, địa phương triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khoá XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Sở Tài chính đôn đốc thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước; đảm bảo kinh phí phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khoá XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch và nội dung công tác tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội Khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 theo quy định của pháp luật; phối hợp với các cơ quan hữu quan triển khai thống nhất nội dung tuyên truyền công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Sở Giao thông vận tải, Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với các địa phương và các lực lượng chức năng liên quan tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải; kiểm tra và quản lý giá cước vận tải sau tết.

Sở Y tế bảo đảm bảo nhân lực, thuốc chữa bệnh, trang thiết bị, phương tiện khám, chữa bệnh phục vụ Nhân dân; tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh; chỉ đạo công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các địa phương nắm tình hình lao động sau kỳ ngh Tết, ch động có giải pháp bảo đảm lao động cho các doanh nghiệp, nhất là lao động tại các khu công nghiệp.

Công an tỉnh chỉ đạo đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn mọi hoạt động chống phá, bảo đảm ổn định an ninh chính trị, đặc biệt trong thời gian trước trong và và sau đợt bầu cử đại biểu Quốc hội Khoá XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; tiếp tục thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; tăng cường công tác phòng chống cháy, nổ; bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, không để xảy ra ùn tắc giao thông; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành tín hiệu giao thông, có sử dụng rượu bia, chở quá số người quy định.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp với các địa phương thực hiện tốt công tác tuyển quân theo kế hoạch.

Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khoá XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; đảm bảo thông tin liên lạc được thông suốt.

Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố quán triệt cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động; khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay sau những ngày nghỉ Tết, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp và nhu cầu giao dịch của Nhân dân.

            N.N.H

Các tin khác