Thứ Hai, 21/10/2019 3:50:15 CH
Ngày 23/03/2016 15:59:09
Hội thảo khoa học Đánh giá trình độ khoa học công nghệ, nhu cầu đổi mới phát triển công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ chế biến nông sản
(Vinhlong.gov.vn) – Ngày 17/3/2016, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch tổ chức Hội thảo khoa học Đánh giá trình độ khoa học công nghệ, nhu cầu đổi mới phát triển công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ chế biến nông sản và gợi ý cơ chế khuyến khích phát triển công nghệ của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Vĩnh Long

Qua khảo sát cho thấy Vĩnh Long có 211 doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực bảo quản chế biến; quy mô doanh nghiệp trong lĩnh vực này cũng tương tự với quy mô doanh nghiệp chung của cả nước và các tỉnh khác khi tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ chiếm phần lớn 89,2% (doanh nghiệp vừa của tỉnh là 10% trong khi doanh nghiệp lớn chỉ chiếm 0,8%). Điều này cho thấy doanh nghiệp nhỏ có vai trò rất quan trọng quyết định đến sự phát triển ngành bảo quản chế biến trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, ngành bảo quan nông sản của tỉnh có quy mô nhỏ lẻ khi kết quả điều tra cho thấy về cơ cấu doanh nghiệp tư nhân chiếm tỷ lệ cao nhất 75%, thấp nhất là các công ty liên doanh 0,8%...

Số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực lúa gạo chiếm 49,2%, tiếp đến là các doanh nghiệp bảo quản chế biến rau 25,8%, thấp nhất là các doanh nghiệp trong lĩnh vực thủy sản và trái cây chỉ chiếm 12,5%. Điều này cho thấy lĩnh vực chế biến lúa gạo của tỉnh đang đóng vai trò chủ chốt trong cơ cấu ngành bảo quản chế biến nông sản và có cơ hội phát triển. Ngược lại lĩnh vực chế biến trái cây rất yếu, thực tế có nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong quá trình sản xuất kinh doanh.

Hội thảo cũng chỉ ra rằng trình độ công nghệ ngành bảo quản chế biến nông sản của tỉnh chỉ mức trung bình mà nguyên nhân lớn nhất là khó khăn về vốn chiếm tỷ lệ 56,7%; khó khăn tiếp theo là trình độ quản lý thấp, thiếu nhân lực có chất lượng 15%...; Trên cơ sở đó, hội thảo cũng đề xuất một số cơ chế chính sách về tài chính tín dụng, về cơ sở hạ tầng, về đổi mới và phát triển thiết bị công nghệ, về đào tạo nguồn nhân lực, về xúc tiến thương mại và phát triển thị trường…

Như vậy, đánh giá đúng thực trạng công nghệ của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực bảo quản chế biến nông sản là rất quan trọng, làm cơ sở đưa ra các cơ chế phù hợp để khuyến khích các doanh nghiệp này phát triển công nghệ nhằm nâng cao năng lực bảo quản chế biến, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng trong nước và thâm nhập thị trường các nước phát triển…

H.N.H 

Các tin khác