Chủ Nhật, 19/11/2017 4:10:10 SA
Ngày 04/04/2016 15:31:48
Tính đến ngày 30/3/2016: Ước thiệt hại do thiên tai hạn, xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh khoảng 122,4 tỷ đồng
(Vinhlong.gov.vn) – Vĩnh Long là tỉnh thứ 7 của đồng bằng sông Cửu Long công bố thiên tai hạn, xâm nhập mặn, ước thiệt hại do hạn, xâm nhập mặn từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh khoảng 122,4 tỷ.

Đến nay, mực nước sông rạch tăng lên do ảnh hưởng kỳ triều cao 30 tháng 2 âl, tại Mỹ Thuận đỉnh triều đạt xấp xỉ 1,4m; chân triều đạt -1,21m cao hơn cùng thời kỳ khoảng 0.02m; Độ mặn sông, rạch có lên nhưng ở mức thấp, các điểm đo ven sông Cổ Chiên, sông Hậu đều đạt nhỏ hơn 1.50/00, nhưng trong nội đồng vùng giáp nước xã Hựu Thành, huyện Trà Ôn vẫn còn xấp xỉ 2.30/00. Độ mặn lớn nhất tại các nơi cao nhất ở mức 0.5-2.3o/oo, cụ thể, ngày 30 tháng 3 năm 2016 độ mặn một số nơi tại Vũng Liêm: 0.3o/oo, Nàng Âm: 0.5o/oo, Qưới An: 0.0o/oo, Tích Thiện: 0.6 o/oo,  Ngã Tư: 0.7 o/oo

Tổng ước thiệt hại do hạn, mặn từ đầu năm đến nay trong tỉnh khoảng 122,4 tỷ, trong đó: huyện Vũng Liêm khoảng 119 tỷ đồng, huyện Mang Thít gần 2,4 tỷ đồng và huyện Trà Ôn khoảng 975 triệu đồng.

Để chủ động ứng phó với tình hình hạn, xâm nhập mặn, tỉnh đã triển khai thi công được 11/25 dự án/công trình thủy lợi (gồm công trình chuyển tiếp năm 2015, một số công trình theo Kế hoạch 2016 và công trình khắc phục hậu quả hạn, mặn do Trung ương hỗ trợ)...

H.N.H- Nguồn BC số: 19/BC-TL ngày 30 tháng 3 năm 2016

Các tin khác