Thứ Tư, 24/01/2018 12:40:57 CH
Ngày 09/05/2016 15:31:13
Nhân sự mới của Trường Cao đẳng nghề, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long.
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 04/5/2016, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức tại Trường Cao đẳng nghề, Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm có thời hạn đối với ông Trần Anh Tuấn, Quyền Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Long, giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Long.

Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm có thời hạn ông Hồ Kỳ Nam, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở, trực tiếp làm Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long. Đồng thời bổ nhiệm có thời hạn bà Trương Thanh Nhuận, Trưởng phòng Giáo dục mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng bổ nhiệm có thời hạn bà Trần Cẩm Loan, Phó Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, làm Kế toán Trưởng, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

N.H.N

Các tin khác