Chủ Nhật, 19/11/2017 4:24:29 SA
Ngày 04/08/2016 16:04:50
Bế mạc kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021
(Vinhlong.gov.vn) – Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, khẩn trương và trách nhiệm, chiều ngày 03/8/2016, kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành tốt chương trình đề ra và bước vào phiên bế mạc. Có 16 Nghị quyết đã được biểu quyết thông qua.

 

Tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong phiên thảo luận ở tổ cũng như thảo luận tại Hội trường, đa số ý kiến thống nhất các nội dung, các báo cáo, tờ trình. Nhiều vấn đề được các đại biểu sôi nổi thảo luận, thẳng thắn chất vấn và công tâm trong quyết định các vấn đề quan trọng của tỉnh nhà. Đồng thời, đánh giá khách quan, sâu sắc những việc đã làm được và chưa được, nguyên nhân của những tồn tại, yếu kém; đề xuất nhiều giải pháp thiết thực để khắc phục trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, các dự thảo nghị quyết trình cho HĐND cũng đúng với trình tự, thủ tục theo quy định và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; Cơ quan chuyên môn và các Ban HĐND tỉnh tiến hành thẩm định, thẩm tra sát với quy định của pháp luật, tình hình thực tế nên các đại biểu HĐND đều thông qua, thống nhất với tỷ lệ cao.

HĐND tỉnh cũng đã thông qua Nghị quyết về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2016. Theo đó, trong 6 tháng cuối năm 2016 sẽ tập trung vào một số giải pháp trọng tâm như: Tiếp tục hoàn thiện và thực hiện giải pháp tháo gỡ khó khăn để nâng cao giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản; đẩy mạnh thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp một cách có hiệu quả, từng bước nâng khả năng cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp; xây dựng được nhiều chuỗi liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; mở rộng thị trường xuất khẩu, tìm đầu ra cho sản phẩm có thế mạnh của tỉnh; Rà soát và đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ; thực hiện nghiêm các quy định về nghiệm thu, thanh toán, quyết toán; Giảm dần nợ đọng thuế, nợ xấu ngân hàng và hạn chế tối đa nợ đọng thuế xây dựng cơ bản; triển khai thực hiện quyết liệt xây dựng nông thôn mới; phát huy tốt hiệu quả cơ sở vật chất ngành giáo dục và y tế, chú ý đến việc nâng cao trình độ chuyên môn, dịch vụ, y đức của người thầy thuốc và trách nhiệm của thầy cô giáo. Đồng thời thực hiện tốt chương trình an sinh xã hội; tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm từ khâu sản xuất, chế biến đến tiêu thụ; thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm, dạy nghề và giảm nghèo năm 2016 theo hướng bền vững; Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, chú trọng công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp chặt chẽ, đồng bộ; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, thực hành tiết kiệm; bảo đảm giữ vững quốc phòng, an ninh, kiềm chế các loại tội phạm...


Ảnh: Đại biểu HĐND biểu quyết thông qua các Nghị quyết

Bên cạnh đó, 15 Nghị quyết khác cũng được thông qua như: Mức thu học phí đối với các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và cao đẳng nghề công lập chưa tự đảm bảo kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư năm học 2016- 2017 đến năm học 2020- 2021; Mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, năm học 2016-2017; Mức thu đối với các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh; Điều chỉnh dự toán chi NSNN năm 2015; Mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh…Và có một nghị quyết mới so với từ trước đến nay đó là Nghị quyết về Quy hoạch Bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2015 - 2020 và định hướng đến năm 2030.


Ảnh: Ông Trương Văn Sáu- Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp

Để các Nghị quyết của HĐND tỉnh sớm đi vào cuộc sống, trong phát biểu bế mạc, ông Trương Văn Sáu- Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị ngay sau kỳ họp này, UBND tỉnh và các ngành chức năng sớm có kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết của HĐND tỉnh; các Ban HĐND và các vị đại biểu HĐND tiếp tục phát huy vai trò giám sát và vận động nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Đồng thời, ông cũng đề nghị các vị đại biểu cần phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tiếp xúc cử tri để thông báo kết quả kỳ họp; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để kịp thời phản ánh với HĐND, các ngành, các cấp nhanh chóng giải quyết những bức xúc của nhân dân.

Thay mặt HĐND tỉnh, ông Trương Văn Sáu tỉnh kêu gọi các ngành, các cấp cùng toàn thể nhân dân trong tỉnh đoàn kết nhất trí, nêu cao truyền thống đoàn kết, phát huy những thành tựu, khắc phục những hạn chế yếu kém, vượt qua mọi khó khăn, thách thức chung tay góp sức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2016 tạo tiền đề vững chắc tiến tới thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cho những năm tiếp theo.

N.H

Các tin khác