Thứ Tư, 24/04/2019 7:51:12 SA
Ngày 16/08/2016 14:52:05
Tình hình kinh tế Vĩnh Long tháng 7/2016
(Vinhlong.gov.vn) - Điểm lại một số nét về tình hình kinh tế của tỉnh Vĩnh Long trong tháng 7/2016 như sau:

Theo đó trong tháng 7/2016 đã thu hoạch trên 48.000 ha lúa Hè Thu, chiếm 81% diện tích gieo trồng. Xâm nhập mặn, hạn, phèn và mưa lớn kèm theo giông lốc làm đổ ngã lúa trong giai đoạn chắc xanh đến chín và sắp thu hoạch… nên năng suất lúa Hè Thu ước chỉ đạt 5 tấn/ha, giảm 0,76 tấn/ha so với cùng vụ năm 2015. Tiến độ xuống giống lúa Thu Đông đảm bảo lịch thời vụ, đến nay đã xuống giống được 30.000 ha.

Đến nay đã gieo trồng được 18.207 ha màu vụ Hè Thu, tăng 62 ha so với cùng kỳ; trong đó diện tích màu xuống ruộng là 9.105 ha, chiếm 50% diện tích gieo trồng. Ước sản lượng cây lâu năm thu hoạch trong 7 tháng năm 2016 đạt 339 nghìn tấn, giảm 1,8% so với cùng kỳ năm 2015 do ảnh hưởng của hạn và xâm nhập mặn.

Chăn nuôi gia súc, gia cầm ổn định, trong tháng không xảy ra dịch bệnh. Sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản trong 7 tháng đạt 72.586 tấn, giảm 3,3% so với cùng kỳ năm trước; trong đó thủy sản nuôi trồng đạt 68.287 tấn, giảm 3%.

Bên cạnh đó, sản xuất công nghiệp tiếp tục ổn định và phát triển. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 7/2016 tăng 1,55% so với tháng trước; lũy kế 7 tháng, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành khai khoáng tăng 21,24%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,49%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt tăng 11,5%; cung cấp nước, quản lý và xử lý nước thải, rác thải tăng 7,02%. Chỉ số tiêu thụ 6 tháng tăng 5% so với cùng kỳ năm 2015. Chỉ số tồn kho tại thời điểm 01/7/2016 giảm 6,1% so với cùng kỳ năm trước

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 3.221 tỷ đồng,; lũy kế trong 7 tháng đạt 22.644 tỷ đồng, tăng 7,8% so với cùng kỳ, trong đó bán lẻ hàng hóa tăng 8,19%, dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 8,47%, du lịch lữ hành tăng 0,23%.. Tổng lượng khách du lịch theo tour đến tỉnh trên 6.000 lượt, giảm 1,85% so với tháng trước; lũy kế 7 tháng đạt 59,5 nghìn lượt, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước; trong đó khách quốc tế đạt 32,5 nghìn lượt, chiếm trên 54% tổng lượng khách.

Tổng kim ngạch xuất khẩu 36,28 triệu USD, giảm 7% so với tháng trước; lũy kế 7 tháng đạt 217 triệu USD, đạt 65,7% kế hoạch và tăng 38% so với cùng kỳ năm trước. Tổng trị giá nhập khẩu 11,3 triệu USD, giảm 8% so với tháng trước; lũy kế 7 tháng đạt 90 triệu USD, tăng 0,6% so với cùng kỳ năm trước.

Ước tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 7 tháng 3.261 tỷ đồng, đạt 64,18% dự toán năm và tăng 8,9% so với cùng kỳ, trong đó thu cân đối ngân sách địa phương  2.275 tỷ đồng, đạt 54,43% dự toán năm và tăng 7% so với cùng kỳ; thu phản ảnh qua ngân sách (chủ yếu là thu XSKT) 985 tỷ đồng, đạt 109,48% dự toán năm và tăng 13,22% so với cùng kỳ.. Tổng chi ngân sách 7 tháng ước thực hiện được 3.348 tỷ đồng, đạt 53% dự toán năm và tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Số dư nguồn vốn huy động trên địa bàn đến cuối tháng 7/2016 đạt 24.680 tỷ đồng, tăng 14% so với số đầu năm. Tổng dư nợ cho vay 17.400 tỷ đồng, tăng 5,35% so với số đầu năm. Nợ xấu 380 tỷ đồng, tăng 35% so với số đầu năm; tỷ lệ nợ xấu 2,18% trên tổng dư nợ cho vay, tăng 0,48 điểm % so với số đầu năm.

Nguyễn Nguyên

Các tin khác