Thứ Bảy, 24/08/2019 5:30:23 CH
Ngày 17/08/2016 16:13:17
Hội nghị công tác khuyến công và Lễ trao Chứng nhận Công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Vĩnh Long năm 2016
(Vinhlong.gov.vn) – Ngày 16/8/2016, Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị công tác khuyến công và Lễ trao Chứng nhận Công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Vĩnh Long năm 2016. Ông Trần Hoàng Tựu- Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự và phát biểu tại Hội nghị.

 

Thời gian qua, công tác khuyến công và hỗ trợ phát triển công nghiệp nông thôn luôn được tỉnh quan tâm hỗ trợ. Công tác khuyến công được xác định là đóng vai trò lớn trong quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới, đóng góp lớn vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động trong nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tăng giá trị các sản phẩm hàng hóa trên cơ sở phát huy thế mạnh của từng địa phương

Theo đó, năm 2016, tỉnh đã đầu tư gần 1,5 tỷ đồng cho công tác khuyến công; nhiều cơ sở, doanh nghiệp nông thôn đã được hỗ trợ đổi mới máy móc thiết bị tiên tiến, áp dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật phục vụ sản xuất, kinh doanh, năng suất và chất lượng sản phẩm không ngừng được nâng lên, đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh của các sản phẩm trong bối cảnh áp lực cạnh tranh khi nước ta hội nhập ngày càng sâu rộng với thế giới; nhiều mô hình sản xuất sạch hơn, tiết kiệm năng lượng được triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, một số nội dung của công tác khuyến công cũng được thực hiện đạt tỷ lệ cao như: Hoạt động đào tạo nghề; xây dựng mô hình trình diễn và ứng dụng máy móc thiết bị; nâng cao năng lực quản lý…


Ảnh: Có 15 cơ sở và doanh nghiệp với 23 sản phẩm được cấp Giấy chứng nhận sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh

Định hướng đến năm 2020, với kinh phí trên 32 tỷ đồng, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp sẽ triển khai đẩy mạnh đề án xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, sản phẩm mới; đẩy mạnh hỗ trợ xây dựng hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường, hỗ trợ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp; đẩy mạnh đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc tiên tiến vào sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp; hỗ trợ áp dụng sản xuất sạch hơn...

Để công tác khuyến công hoạt động ngày càng hiệu quả, Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Trần Hoàng Tựu lưu ý trong thời gian tới ngành Công thương tỉnh cần tập trung thực hiện mạnh mẽ, đồng bộ các nội dung hoạt động khuyến công, trong đó chú trọng một số nhiệm vụ trọng tâm như: chương trình hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, ứng dụng máy móc thiết bị, chuyển giao công nghệ và tiến bộ khoa học kỹ thuật; chương trình hỗ trợ liên doanh, liên kết hợp tác kinh tế và phát triển các cụm công nghiệp; chương trình phát triển hoạt động tư vấn, cung cấp thông tin; chương trình đào tạo nghề; phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; áp dụng sản xuất sạch hơn; hỗ trợ mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm công nghiệp nông thôn. Bên cạnh đó tiếp tục triển khai thực hiện chương trình khuyến công, kế hoạch khuyến công hàng năm đã được UBND tỉnh phê duyệt một cách hiệu quả nhất. Đồng thời, ngành cần tập trung hỗ trợ các sản phẩm, ngành hàng chủ lực của tỉnh, hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm, từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ sản phẩm; tiếp tục thực hiện công tác bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và ngày có nhiều sản phẩm chất lượng hơn.

Dịp này, có 15 cơ sở và doanh nghiệp với 23 sản phẩm được cấp Giấy chứng nhận sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh và 02 sản phẩm được cấp Giấy chứng nhận sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực.

N.H

Các tin khác