Thứ Ba, 19/12/2017 3:31:56 SA
Ngày 05/09/2016 08:18:11
Xây dựng hệ thống Sàn giao dịch thương mại điện tử ngành Công thương
(Vinhlong.gov.vn) – Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định phê duyệt Dự án “Xây dựng hệ thống Sàn giao dịch thương mại điện tử ngành Công thương” được thực hiện trong năm 2016-2017 với tổng kinh phí đầu tư dự kiến khoảng 250 triệu đồng.

Thương mại điện tử là hình thái hoạt động thương mại bằng phương pháp điện tử. Hoạt động thương mại điện tử không chỉ là quá trình mua bán thông thường mà còn là dịch vụ khách hàng, kết nối các đối tác kinh doanh, thực hiện các giao dịch điện tử... đem lại lợi ích rất lớn cho doanh nghiệp, người tiêu dùng và toàn xã hội, nhất là trong bối cảnh hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu khi Việt Nam là thành viên WTO. Đối với tỉnh Vĩnh Long, phát triển thương mại điện tử là nhu cầu cần thiết và cấp bách để kinh tế Vĩnh Long hội nhập và phát triển, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong tỉnh trên thị trường trong nước và quốc tế.

Từ những nhu cầu và lợi ích trên, Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Dự án “Xây dựng hệ thống Sàn giao dịch thương mại điện tử ngành Công thương” nhằm mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng thương mại điện tử trong các doanh nghiệp và công dân trên địa bàn tỉnh, hỗ trợ doanh nghiệp giới thiệu hàng hóa, quảng bá sản phẩm, giúp các đối tác trong và ngoài nước tìm kiếm thông tin về doanh nghiệp và sản phẩm được dễ dàng. Đồng thời tạo một môi trường kinh doanh trực tuyến lành mạnh, giúp doanh nghiệp phát huy tối đa năng lực sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ của cộng đồng, từng bước thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh. Tạo một công cụ mạnh, tiến hành các hoạt động kinh doanh từ yêu cầu mua bán, ký hợp đồng với các đối tác, thúc đẩy xuất khẩu nhiều mặt hàng, giúp các doanh nghiệp mua bán trực tuyến trên quy mô lớn thuận lợi và hiệu quả

Song song đó cũng tăng cường gắn kết mạng lưới xúc tiến thương mại của tỉnh với mạng lưới xúc tiến thương mại Việt Nam và nước ngoài. Cung cấp các thông tin thương mại, bản tin Xuất nhập khẩu, bản tin khuyến mại... tới nhân dân và tổ chức trên địa bàn thông qua môi trường Internet; Cung cấp thông tin về cơ chế chính sách của Nhà nước và các dịch vụ công trực tuyến khác trên Sàn giao dịch nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp cận nhanh nhất các thông tin có liên quan, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp…

H.N.H - Nguồn QĐ số: 1748/QĐ-UBND

Các tin khác