Thứ Tư, 24/01/2018 12:41:13 CH
Ngày 16/09/2016 10:36:59
Nhân sự mới của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long.
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 17/8/2016, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định bổ nhiệm cán bộ, công chức

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm có thời hạn đối với ông Trần Minh Khởi, Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, Sở Tài nguyên và Môi trường, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

N.H.N

Các tin khác