Thứ Tư, 24/01/2018 12:40:25 CH
Ngày 27/09/2016 09:41:08
Bổ nhiệm cán bộ, công chức của Sở Công thương, Chi cục quản lý thị trường và Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long
(Vinhlong.gov.vn0 - Ngày 22/5/2016, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định bổ nhiệm cán bộ, công chức của Sở Công thương, Chi cục quản lý thị trường và Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long .

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bổ nhiệm có thời hạn ông Trương Thanh Sử, sinh ngày 17/7/1970, Quyền Chi cục Trưởng Chi cục Quản lý thị trường, Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Công thương - Chi Cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Long.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh điều động bà Lê Thị Thúy Kiều, sinh ngày 20/7/1976, Phó Chủ tịch UBND huyện Trà Ôn đến nhận công tác tại Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long. Lương và phụ cấp của Lê Thị Thúy Kiều được cơ quan mới tiếp tục chi trả theo chế độ hiện hành do nhà nước quy định. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

N.H.N

Các tin khác