Thứ Hai, 21/10/2019 3:53:34 CH
Ngày 28/10/2016 10:28:47
Thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2016 – 2020
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 24/10/2016, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập Ban Chỉ đạo chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016 – 2020.

Theo đó, Ban Chỉ đạo do ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Trưởng ban; ông Nguyễn Trọng Danh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Phó Trưởng ban; cùng lãnh đạo các sở, ngành tỉnh là các ủy viên ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo tổ chức chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016 - 2020. Trong đó, phân công trách nhiệm rõ ràng, có cơ chế phối hợp giữa các ngành, bảo đảm Chương trình được tổ chức triển khai thực hiện một cách hiệu quả. Tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết các vấn đề có liên quan đến Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2016 – 2020. Định kỳ 6 tháng, báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất, kiến nghị giải quyết những khó khăn, vướng mắc trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định. Kiểm tra việc thực hiện chương trình và đảm bảo các mục tiêu của Chương trình.

Trưởng Ban Chỉ đạo được thành lập Tổ giúp việc là cán bộ, công chức, viên chức của các ngành có liên quan. Ban Chỉ đạo Chương trình được sử dụng văn phòng, con dấu của Sở Khoa học và Công nghệ để quan hệ công tác.

N.N.H

Các tin khác