Thứ Ba, 19/12/2017 3:29:37 SA
Ngày 03/02/2015 08:11:19
Xây dựng mô hình ứng dụng năng lượng khí sinh học tại tỉnh Vĩnh Long
(Vinhlong.gov,vn) - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt đề cương, tổ chức và cá nhân chủ trì nghiên cứu dự án “Xây dựng mô hình ứng dụng năng lượng khí sinh học tại tỉnh Vĩnh Long”.

Mục tiêu đề tài nhằm khảo sát đánh giá thực trạng tình hình sử dụng năng lượng khí sinh học trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; Xây dựng 50 mô hình ứng dụng năng lượng khí sinh học hiệu quả nhằm khắc phục ô nhiễm chăn nuôi tại các xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; Đề xuất giải pháp duy trì và nhân rộng các mô hình ứng dụng năng lượng khí sinh học trên địa bàn tỉnh.

Dự kiến sản phẩm của đề tài là báo cáo đánh giá thực trạng tình hình sử dụng năng lượng khí sinh học trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng các mô hình hiện có trên địa bàn tỉnh. 50 mô hình ứng dụng năng lượng khí sinh học mới, hiệu quả trên địa bàn các xã nông thôn mới của tỉnh Vĩnh Long, góp phần giảm ô nhiễm môi trường và tiết kiệm chi phí tiêu thụ năng lượng cho sản xuất và đời sống ( Mô hình khí sinh học - máy phát điện: đạt công suất 1-5 Kw/ngày, đủ chạy máy bơm nước, bóng đèn ủ ấm cho gia súc hoặc gia cầm và thắp sáng hộ gia đình; Mô hình khí sinh học - bếp gas cải tiến: hiệu quả và tuổi thọ của thiết bị sử dụng năng lượng khí sinh học từ hầm ủ được nâng cao so với mô hình truyền thống và đảm bảo an toàn cho người sử dụng).

Ngoài ra, còn có các tài liệu quy trình kỹ thuật lắp đặt, sử dụng, bảo trì mô hình; Báo cáo kết quả đánh giá hiệu quả kinh tế các mô hình và giải pháp duy trì và nhân rộng ứng dụng, phát huy kết quả dự án.

                   Quang Trung - Nguồn QĐ số: 150/QĐ-UBND

Các tin khác