Thứ Tư, 24/01/2018 12:50:52 CH
Ngày 03/02/2015 08:20:54
Công nhận và cho phép công bố kết quả nghiên cứu các đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh
(Vinhlong.gov.vn) - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định công nhận và cho phép công bố kết quả nghiên cứu đối với các đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

Theo đó, có 06 đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh được công bố kết quả gồm: đề tài Giải pháp sử dụng tín dụng hiệu quả góp phần giảm nghèo bền vững tỉnh Vĩnh Long; Xây dựng các mô hình kinh tế phục vụ xây dựng nông thôn mới tại xã Long Mỹ, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long; Nghiên cứu hiện tượng bồi lắng, sạt lở bờ sông, xác định nguyên nhân, đề xuất các giải pháp phòng chống, khắc phục ở tỉnh Vĩnh Long; Thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý và vận động nhân dân của hệ thống chính trị ở cơ sở tỉnh Vĩnh Long; Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề ở nông thôn tỉnh Vĩnh Long; Chọn lọc giống khoai lang mới và xây dựng vùng sản xuất giống khoai lang huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long.

Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao các đơn vị chủ trì và chủ nhiệm các đề tài phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị  có liên quan triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Sản phẩm đề tài được quản lý đúng theo các quy định của Nhà nước.

                   Quang Trung - Nguồn QĐ số: 50-55/QĐ-UBND

Các tin khác