Thứ Ba, 19/12/2017 3:26:19 SA
Ngày 09/11/2016 09:01:27
Tình hình kinh tế Vĩnh Long tháng 10/2016
(Vinhlong.gov.vn) – Sơ lược vài nét về tình hình kinh tế Vĩnh Long tháng 10/2016

Theo đó, diện tích lúa thu đông gieo trồng được 55.940 ha, giảm 4.737 ha so với cùng vụ năm 2015; đến nay đã thu hoạch 24.036 ha với năng suất ước đạt 5,0 tấn/ha, giảm 5,42% so với cùng kỳ. Lúa đông xuân 2016 - 2017 đã xuống giống được 10.002 ha, gấp hơn 2,2 lần so với cùng kỳ năm 2015.

Diện tích gieo trồng cây màu năm 2016 đạt 46.255 ha, giảm 1,02% so với năm 2015 do diện tích gieo trồng màu đông xuân giảm. Đến nay gieo trồng được 3.225 ha màu vụ đông xuân năm 2016 - 2017, tăng 14,5% so với cùng kỳ; trong đó diện tích màu xuống ruộng 1.672 ha, chiếm 52%.

Toàn tỉnh hiện có 5.923 ha nhãn đang bị nhiễm bệnh chổi rồng, giảm 858 ha so với cùng kỳ và 3.437 ha cây lâu năm bị nhiễm các loại dịch hại khác, tăng 157 ha. Ước sản lượng cây lâu năm thu hoạch trong 10 tháng đạt 497,2 ngàn tấn, tăng 0,94% so với cùng kỳ; trong đó sản lượng trái cây các loại 396 ngàn tấn, tăng 0,98%.

Chăn nuôi gia súc, gia cầm phát triển ổn định, trong tháng không xuất hiện các loại dịch bệnh. Sản lượng thủy sản trong 10 tháng đạt 98.395 tấn, tăng 0,12% so với cùng kỳ; trong đó thủy sản nuôi trồng 92.715 tấn, tăng 0,15%.

Sản xuất công nghiệp tiếp tục ổn định và phát triển khá tích cực. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 10/2016 tăng 5,25% so với tháng trước; lũy kế 10 tháng tăng 10,57% so với cùng kỳ; trong đó: Khai khoáng tăng 16,38%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,6%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt tăng 11,3%; cung cấp nước, quản lý và xử lý nước thải, rác thải tăng 5,69%.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 3.146 tỷ đồng; lũy kế 10 tháng 31.186 tỷ đồng, tăng 8,73% so với cùng kỳ. Tổng lượng khách du lịch theo tour đến tỉnh trong tháng ước đạt 7,2 ngàn lượt, giảm 2,7% so với tháng trước và giảm 3,35% so với cùng tháng năm trước; lũy kế 10 tháng đạt 80,52 ngàn lượt, tăng 7,54% so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế 43,34 ngàn lượt, chiếm 54% tổng lượng khách.

Tổng kim ngạch xuất khẩu 28,73 triệu USD, tăng 32,47% so với tháng trước; lũy kế 10 tháng 289,67 triệu USD, đạt 87,78 kế hoạch và tăng 24,83% so với cùng kỳ; trị giá nhập khẩu 16,18 triệu USD, lũy kế 10 tháng 137,82 triệu USD, tăng 6,37%.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 10 tháng 4.277 tỷ đồng, đạt 84,19% dự toán năm và giảm 0,52% so với cùng kỳ; trong đó: Các khoản thu cân đối ngân sách địa phương 3.072 tỷ đồng, đạt 73,49% dự toán năm và giảm 5,76%; các khoản thu phản ảnh qua ngân sách nhà nước 1.205 tỷ đồng, đạt 133,89% dự toán năm và tăng 15,93%. Tổng chi ngân sách địa phương 5.171 tỷ đồng, đạt 81,85% dự toán năm và tăng 22,26% so với cùng kỳ; trong đó chi cân đối ngân sách địa phương 4.661 tỷ đồng, đạt 86,83% dự toán năm và tăng 24,33%.

Đến cuối tháng 10/2016, số dư nguồn vốn huy động đạt 26.147 tỷ đồng, tăng 0,94% so với tháng trước và tăng 21,69% so với số đầu năm; tổng dư nợ cho vay 17.550 tỷ đồng, tăng 0,84% so với tháng trước và tăng 6,26% so với số đầu năm; nợ xấu 409 tỷ đồng, tăng 45,88% so với số đầu năm; tỷ lệ nợ xấu chiếm 2,33% tổng dư nợ cho vay, giảm 0,01 điểm % so với tháng trước và tăng 0,63 điểm % so với số đầu năm.

Nguyễn Nguyên

Các tin khác