Thứ Tư, 24/01/2018 12:41:56 CH
Ngày 30/11/2016 16:02:24
Tổng kết thực hiện Đề án Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định Tư pháp
(Vinhlong.gov.vn) – Ban chỉ đạo thực hiện Đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định Tư pháp (Đề án 258) cấp Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Đề án. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ- Trương Hòa Bình, Trưởng BCĐ chủ trì Hội nghị. Tham dự tại điểm cầu Vĩnh Long có ông Lữ Quang Ngời- Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ngành có liên quan trong tỉnh.

Đề án 258 được triển khai từ năm 2010, sau hơn 5 năm thực hiện, việc xây dựng và hoàn thiện thể chế về giám định tư pháp đã được Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành có liên quan tích cực thực hiện, hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng

Hệ thống tổ chức giám định tư pháp công lập, hoạt động giám định chuyên trách trong 03 lĩnh vực pháp y, pháp y tâm thần và kỹ thuật hình sự đã được củng cố, hoàn thiện một bước rất quan trọng, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động giám định được các Bộ chủ quản lĩnh vực giám định quan tâm đầu tư bảo đảm điều kiện hoạt động của các tổ chức giám định tư pháp thuộc thẩm quyền quản lý. Bên cạnh đó, đội ngũ giám định viên tư pháp cũng ngày càng phát triển, đổi mới cung cách quản lý và các hoạt động giám định, nâng cao chất lượng của hoạt động giám định tư pháp, phục vụ đắc lực, hiệu quả cho hoạt động điều tra, truy tố và xét xử trước yêu cầu ngày càng cao của cải cách tư pháp; đồng thời, đáp ứng yêu cầu giám định của cá nhân, tổ chức trong các quan hệ dân sự, hành chính.

Theo báo cáo của các Bộ, ngành và địa phương, nhu cầu giám định của hoạt động tố tụng tăng lên qua từng năm về số lượng vụ việc giám định, trung bình từ năm 2011 đến nay mỗi năm các tổ chức giám định trong toàn quốc thực hiện giám định hơn 150.000 vụ việc, chủ yếu ở lĩnh vực pháp y, pháp y tâm thần, kỹ thuật hình sự; các lĩnh vực giám định về: xây dựng, tài chính, thuế, ngân hàng, tiền tệ, văn hóa, thông tin và truyền thông có xu hướng tăng lên trong những năm gần đây; nhu cầu giám định trong giao dịch dân sự do đương sự tự yêu cầu giám định chưa phổ biến, phát sinh chủ yếu ở lĩnh vực pháp y tâm thần, xây dựng. Việc tiếp nhận trưng cầu giám định, yêu cầu giám định, phân công, cử cán bộ thực hiện giám định được các tổ chức, cơ quan giám định thực hiện nhanh gọn, tạo thuận lợi hơn cho cơ quan trưng cầu, người yêu cầu giám định. Việc phân công người thực hiện giám định được chú trọng, đảm bảo phù hợp nội dung cần giám định.

Tại hội nghị, đại diện các Bộ, ngành Trung ương và địa phương trình bày các tham luận về những thuận lợi và khó khăn, những kinh nghiệm thực tiễn trong việc thực hiện Đề án. Đồng thời, nêu lên đề xuất, kiến nghị để đảm bảo tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trong thời gian tới, trong đó, thảo luận tập trung vào một số vấn đề như: củng cố, kiện toàn tổ chức đội ngũ người giám định tư pháp; việc đánh giá, sử dụng kết luận giám định; chi trả, chi phí giám định và trách nhiệm của các Bộ, ngành trung ương, địa phương đối với công tác giám định.


Ảnh: Quang cảnh buổi họp tại điểm cầu Vĩnh Long

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được của các Bộ, ngành, địa phương trong thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” trong 05 năm qua. Đồng thời, Phó Thủ tướng Thường trực cũng đề nghị thời gian tới các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện Đề án với những giải pháp cụ thể, sát thực với tình hình; trong công tác cải cách, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động tư pháp cần có sự quyết tâm, phối hợp chặt chẽ hơn nữa; tiếp tục quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền về đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trong cán bộ, công chức viên chức và người dân; từng bước nâng cao chất lượng hiệu quả giám định tư pháp để đáp ứng ngày càng tốt hơn nữa yêu cầu của công tác điều tra, truy tố, xét xử; cần phát triển nguồn nhân lực chất lượng trong lĩnh vực giám định, đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, đáp ứng những yêu cầu mới trong công tác giám định; tăng cường cơ chế thông tin, phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng với các cơ quan giám định tư pháp trong tổ chức, đẩy mạnh xã hội hóa trong hoạt động giám định tư pháp.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị Bộ Tư pháp xây dựng báo cáo trình Chính phủ xem xét quyết định việc tiếp tục thực hiện Đề án 258 gắn với chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động giám định tư pháp, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới…

N.H

Các tin khác