Thứ Hai, 18/12/2017 11:43:59 CH
Ngày 01/12/2016 10:13:00
Tình hình sản xuất nông nghiệp và thủy sản tháng 11/2016
(Vinhlong.gov.vn) - Mặc dù gió mạnh, mưa lớn, triều cường xảy ra nhưng do kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn phòng chống và giảm nhẹ thiệt hại nên sản xuất nông nghiệp trong tháng 11 vẫn ổn định.

Lúa Thu Đông 2016 xuống giống 55.940 ha, giảm 7,8% hay 4.737 ha so với cùng kỳ năm trước. Đã thu hoạch được 48.937 ha, chiếm 87,5% diện tích xuống giống, năng suất bình quân ước đạt 5,48 tấn/ha. Lúa Đông Xuân 2016-2017 đã xuống giống được 32.019 ha, tăng 1,9 lần hay 20.515 ha so với cùng kỳ năm trước. Cây màu vụ Đông Xuân 2016-2017 xuống giống được 7.786 ha, tăng 25,2% hay 1.566 ha so với cùng kỳ năm trước; trong đó diện tích màu xuống ruộng là 4.180 ha, chiếm 53,7% diện tích xuống giống; Riêng diện tích khoai lang xuống giống được 1.552 ha, tăng 68,8% so với cùng kỳ năm trước.

Ước sản lượng thu hoạch cây lâu năm tháng 17.602 tấn, lũy 11 tháng 511.298 tấn, tăng 0,8% hay 4.137 tấn so với cùng kỳ năm trước. Các loại dịch hại bị nhiễm với mật số thấp, được phòng trị kịp thời nên nhìn chung các vườn cây ăn trái vẫn tiếp tục phát triển.

Chăn nuôi gia súc, gia cầm ổ định và phát triển. Điều tra chăn nuôi đến thời điểm 01/10/2016 cho biết: Đàn heo toàn tỉnh có 371.534 con, tăng 3,7% hay 13.193 con so cùng thời điểm năm trước; đàn bò 91.604 con, tăng 25,8% hay 18.760 con; đàn gia cầm 7.982.200 con, tăng 5% hay 381.638 con.

Toàn tỉnh hiện có 257 ha đang thả nuôi thủy sản, giảm 9% hay 25,5 ha so với cùng kỳ 2015 và 902 chiếc lồng, bè đang thả nuôi cá, tăng 16,5% hay 128 chiếc so với cùng kỳ 2015. Ước sản lượng thủy sản trong tháng đạt 7.558 tấn, lũy kế sản lượng 105.924 tấn, tăng 0,7% so với cùng kỳ; Trong đó sản lượng nuôi trồng 99.866 tấn, tăng 0,7% (riêng sản lượng cá tra thâm canh 69.471 tấn, giảm 3,3% so với cùng kỳ).

Nguyễn Nguyên

Các tin khác