Thứ Ba, 19/12/2017 3:25:28 SA
Ngày 02/12/2016 15:07:31
Tình hình kinh tế Vĩnh Long tháng 11 và 11 tháng năm 2016
(Vinhlong.gov.vn) - Trong tháng các hoạt động kinh tế trên địa bàn tỉnh khá ổn định; tiến độ hoạt động nông nghiệp khá so với cùng kỳ, công nghiệp, thương mại tiếp tục tăng trưởng, thu ngân sách đạt khá, dư nợ ngân hàng tiếp tục tăng.

Đến nay đã thu hoạch 48.937 ha lúa thu đông 2016 với năng suất ước đạt 5,12 tấn/ha, giảm 2,37%; sản lượng thu hoạch 286 ngàn tấn, giảm 10% so với cùng vụ năm trước. Đã xuống giống 32.019 ha lúa đông xuân 2016 - 2017, gấp 2,78 lần diện tích xuống giống cùng kỳ. Diện tích gieo trồng cây màu vụ đông xuân 7.786 ha, tăng 25,17% so với cùng kỳ năm trước; trong đó diện tích màu xuống ruộng 4.180 ha, chiếm 53,7%, tăng 35,63% so với cùng kỳ.

Toàn tỉnh hiện có 5.967 ha nhãn bị bệnh chổi rồng, giảm 698,5 ha so với cùng kỳ; ngoài ra còn có 3.411 ha cây lâu năm bị nhiễm các loại dịch hại khác. Ước sản lượng cây lâu năm thu hoạch trong tháng 17.602 tấn, lũy kế 11 tháng 511 ngàn tấn, tăng 0,82% so với cùng kỳ; trong đó sản lượng trái cây 403 ngàn tấn, tăng 0,85%.

Chăn nuôi gia súc, gia cầm tiếp tục phát triển ổn định, trong tháng không xuất hiện các loại dịch bệnh. Kết quả điều tra chăn nuôi thời điểm 01/10/2016, đàn bò có 91.604 con; đàn heo 371,5 ngàn con; đàn gia cầm 7,98 triệu con; so với thời điểm 01/4/2016 đàn bò tăng 25,12%; đàn heo tăng 2,76%; đàn gia cầm tăng 9,34%; so với cùng thời điểm năm trước đàn bò tăng 25,75%; đàn heo tăng 3,68%; đàn gia cầm tăng 5,02%. Sản lượng thủy sản trong trong tháng đạt 7.558 tấn, lũy kế 11 tháng 105.924 tấn, tăng 0,7% so với cùng kỳ; trong đó sản lượng nuôi trồng 99.866 tấn, tăng 0,7%.

Sản xuất công nghiệp tiếp tục ổn định và phát triển. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 11/2016 tăng 2,5% so với tháng trước; lũy kế 11 tháng tăng 10,85% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành khai khoáng tăng 14,08%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,94%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt tăng 11,02%; cung cấp nước, quản lý và xử lý nước thải, rác thải tăng 5,26%.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 3.188 tỷ đồng, tăng 1,45% so với tháng trước; lũy kế 11 tháng 34.371 tỷ đồng, tăng 9,05% so với cùng kỳ. Tổng lượng khách du lịch theo tour đến tỉnh ước 7,4 nghìn lượt, tăng 0,68% so với tháng trước; lũy kế 11 tháng đạt 88,1 nghìn lượt, tăng 5,89% so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế 47 nghìn lượt, chiếm gần 54% tổng lượng khách.

Tổng kim ngạch xuất khẩu 31,77 triệu USD, giảm 3,89% so với tháng trước; lũy kế 11 tháng 325,76 triệu USD, tăng 23,76% so với cùng kỳ năm trước; nhập khẩu 13,98 triệu USD, giảm 3,64% so với tháng trước; lũy kế 11 tháng 150,12 triệu USD, tăng 7,16% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 11 tháng 4.602 tỷ đồng, đạt 90,6% dự toán năm và giảm 6,87% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương 5.961 tỷ đồng, đạt 94,36% dự toán năm và tăng 22,97% so với cùng kỳ; trong đó chi cân đối ngân sách địa phương 5.140 tỷ đồng, đạt 95,77% dự toán năm và tăng 24,17%.

Ước đến cuối tháng 11/2016, số dư nguồn vốn huy động 26.422 tỷ đồng, tăng 1,25% so với tháng trước và tăng 22,35% so với số đầu năm; tổng dư nợ cho vay 17.640 tỷ đồng, tăng 1,67% so với tháng trước và tăng 6,81% so với số đầu năm; nợ xấu 368 tỷ đồng, tăng 31,26% so với số đầu năm; tỷ lệ nợ xấu 2,09% tổng dư nợ cho vay, giảm 0,03 điểm % so với tháng trước và tăng 0,39 điểm % so với số đầu năm.

Nguyễn Nguyên

Các tin khác