Thứ Hai, 18/12/2017 11:50:08 CH
Ngày 06/12/2016 17:28:09
Kết quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2016 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 01/12/2016, UBND tỉnh đã có báo cáo Bộ Tư pháp về công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2016 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

 

Theo đó, trong năm 2016, Sở Tư pháp đã in 200 quyển hệ thống toàn văn 11 luật và Nghị quyết của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa 13, kỳ họp thứ 9 thông qua. Qua đó, đã cấp phát 154 quyển cho tủ sách pháp luật cấp xã và phòng chuyên môn thuộc Sở; in 500 quyển sách hướng dẫn nghiệp vụ về xây dựng, ban hành, kiểm tra xử lý và rà soát văn bản QPPL, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp phục vụ hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho các đối tượng là pháp chế các Sở, Ban, Ngành tỉnh và các Ban, Ngành cấp huyện.

Sở Công Thương đã cấp phát 4.000 tờ rơi tuyên truyền về kinh doanh thuốc lá điếu nhập và gửi văn bản triển khai đến các doanh nghiệp về công tác phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm; phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý đến các doanh nghiệp bằng hình thức lồng ghép trong công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường với  2.555 lượt tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.   - Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng đã xây dựng đề cương, phối hợp tổ chức tập huấn cho các đối tượng là người quản lý trong các doanh nghiệp, cụ thể tổ chức 02 đợt với 115 người dự.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng và phát hành 10.000 tờ gấp pháp luật tuyên truyền, giới thiệu quy trình giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh vừa và nhỏ….Đồng thời, Sở Khoa học và Công nghệ phát hành 430 tài liệu về sở hữu  trí tuệ, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa phục vụ các cuộc hội thảo, tập huấn cho các doanh nghiệp….

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức triển khai, phổ biến  cho các doanh nghiệp  với nhiều hình thức, cụ thể là  tư vấn trực tiếp, điển hình  như: Luật Quảng cáo, Luật Di sản, Luật Sở hữu  trí tuệ, Luật Điện ảnh, Luật Thể thao, Luật Du lịch,... và các Nghị định, Thông tư có liên quan.

Ban Quản lý các khu công nghiệp cung cấp 360  sổ tay nghiệp vụ về lao  động, việc làm,  bảo hiểm xã hội; biên soạn tài liệu giới thiệu, phổ biến các thủ tục về đầu tư, các chính sách ưu đãi và hỗ trợ  đầu tư, quy định về lao động, bảo vệ môi trường cho 21 nhà đầu tư  trong và ngoài nước đến liên hệ và làm việc trực tiếp với Ban  Quản lý các khu  công nghiệp  và gửi qua hộp thư điện tử đến hơn 300 doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Chi nhánh Ngân hàng nhà nước  tỉnh: tổ chức  triển khai  25  Thông tư do Ngân hàng nhà nước ban hành và 02 Thông tư liên tịch do Ngân hàng nhà nước và các Bộ ngành ban hành; giải đáp, tư vấn cho doanh nghiệp về chính sách tín dụng  tại hội nghị kết nối ngân hàng - doanh nghiệp và các hội nghị chuyên đề.

Cục thuế tỉnh cấp phát tài liệu, ấn phẩm, tờ rơi được 2.365 ấn phẩm (Tổng Cục thuế biên soạn 540 ấn phẩm, Cục thuế biên soạn 1.825 ấn phẩm)….

                  N.H.N-   Nguồn BC số:290/BC-UBND

Các tin khác