Thứ Hai, 18/12/2017 11:51:07 CH
Ngày 06/12/2016 16:48:53
Triển khai thực hiện rà soát, bàn giao sổ Bảo hiểm xã hội cho người lao động quản lý
(Vinhlong.gov.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện rà soát, bàn giao sổ Bảo hiểm xã hội (BHXH) cho người lao động quản lý.

Tính đến ngày 31/10/2016, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã cấp và đang quản lý 77.251 sổ bảo hiểm xã hội (BHXH). Tuy nhiên, sổ BHXH cần bổ sung một số nội dung theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội; điều chỉnh những sai sót như về tiền lương, tiền công, chức danh nghề, các khoản phụ cấp (chức vụ, thâm niên nghề,...), nhân thân ghi chưa đúng (họ, tên, ngày, tháng, năm sinh); ghi thiếu tên đơn vị công tác, địa danh nơi làm việc,... theo quy định, để bảo đảm đến việc giải quyết hưởng các chế độ BHXH của người lao động.

Thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014, quy định kể từ ngày 01/01/2016, người lao động được cấp và quản lý sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), để bảo đảm sổ BHXH được ghi đầy đủ và đúng thông tin của cá nhân trước khi bàn giao cho người lao động quản lý, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì phối hợp với các thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động theo hướng dẫn tại công văn số 4027/BHXH-ST, ngày 14/10/2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh và Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo quy định.

Ngoài ra, BHXH tỉnh chỉ đạo và hướng dẫn Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn đơn vị sử dụng lao động và người lao động kiểm tra, rà soát, hoàn thiện các thủ tục theo quy định và nộp cho cơ quan Bảo hiểm xã hội

Riêng trách nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Giám đốc bảo hiểm xã hội tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quản lý thực hiện rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động quản lý theo đúng quy định

Đối với Lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cần phối hợp với Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh rà soát hồ sơ, bổ sung các giấy tờ còn thiếu, xác minh đối với các trường hợp chưa đủ thủ tục theo hướng dẫn của cơ quan Bảo hiểm xã hội; đồng thời quán triệt đến từng người lao động có trách nhiệm kiểm tra quá trình tham gia BHXH đã được ghi trên sổ BHXH của mình, cung cấp tài liệu cho cơ quan BHXH để rà soát, hiệu chỉnh sổ BHXH đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Sau khi hoàn tất khâu rà soát, lãnh đạo đơn vị và Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện bàn giao sổ BHXH cho từng người lao động theo đúng quy định.

                                                                                                    NNL

Các tin khác