Thứ Ba, 19/12/2017 3:21:01 SA
Ngày 08/12/2016 11:01:59
Hội nghị trực tuyến toàn quốc về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016-2020.
(Vinhlong.gov.vn) –Thủ tướng Chính phủ - Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước (DNNN) giai đoạn 2016-2020. Tham dự tại điểm cầu Vĩnh Long có ông Lê Quang Trung- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ngành có liên quan trong tỉnh.

Thực hiện Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới DNNN trực thuộc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, các Bộ, ngành, địa phương, Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước đã triển khai quyết liệt tái cơ cấu Doanh nghiệp Nhà nước và đạt được những kết quả tích cực. 

Giai đoạn 2011 - 2015, cả nước đã sắp xếp được 591 DNNN, trong đó cổ phần hóa 499 doanh nghiệp và bộ phận doanh nghiệp (đạt 96,3% kế hoạch); sáp nhập, hợp nhất 48 doanh nghiệp, giải thể 17 doanh nghiệp, phá sản 8 doanh nghiệp; bán, giao 10 doanh nghiệp, chuyển thành công ty TNHH nhiều thành viên 8 doanh nghiệp. Qua đó, nâng tổng số DNNN đã sắp xếp từ trước tới hết tháng 10/2016  là 6.010 doanh nghiệp, trong đó, cổ phần hóa 4.508 doanh nghiệp.

Sau 15 năm sắp xếp lại theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3 Khóa 9, DNNN đã giảm mạnh về số lượng, đặc biệt là những doanh nghiệp quy mô nhỏ, doanh nghiệp kém hiệu quả, doanh nghiệp ở các lĩnh vực Nhà nước không cần nắm giữ. Năm 2001 cả nước có khoảng 6.000 DNNN, đến năm 2011 có 1.369 DNNN thì đến hết tháng 10 năm 2016 còn 718 DNNN. Về cơ bản, DNNN đã tập trung vào những ngành, lĩnh vực then chốt, cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thiết yếu cho xã hội và quốc phòng, an ninh. Nếu thời điểm năm 2001, DNNN dàn trải trên 60 ngành, lĩnh vực thì đến nay chỉ còn tập trung vào 19 ngành, lĩnh vực; đại đa số có quy mô vừa và lớn. Mặc dù số lượng chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong khu vực doanh nghiệp (khoảng 0,67%) nhưng DNNN vẫn nộp ngân sách đáng kể, đóng góp lớn nhất vào GDP (DNNN 28,8%, ngoài nhà nước 11,8%, FDI 17,9%).

Công tác cổ phần hóa doanh nghiệp góp phần hoàn thiện và phát triển thị trường vốn, đặc biệt là thị trường chứng khoán, tạo điều kiện cho doanh nghiệp sau khi cổ phần hóa huy động vốn, đổi mới phương thức quản lý, công nghệ, gắn kết người lao động, ổn định và phát triển trong xu thế hội nhập với kinh tế khu vực và kinh tế thế giới.

Từ năm 2011 đến nay, cơ chế, chính sách về cổ phần hóa được liên tục đổi mới, bổ sung, hoàn thiện nhằm tháo gỡ vướng mắc, khó khăn đẩy nhanh tiến độ thực hiện, ngăn ngừa thất thoát vốn, tài sản nhà nước.

Theo đó, từ năm 2011 đến hết năm 2015, cả nước đã cổ phần hóa 499 doanh nghiệp, đạt 96,3% kế hoạch đề ra. Trong 10 tháng đầu năm 2016, đã cổ phần hóa 48 DNNN và 3 đơn vị sự nghiệp. Như vậy, tính từ trước đến hết tháng 9 năm 2016, đã có 4.502 DNNN cổ phần hóa. Trong đó có 1 tập đoàn kinh tế, 47 tổng công ty nhà nước và nhiều DNNN quy mô lớn, có ngành nghề kinh doanh quan trọng được cổ phần hóa. Bên cạnh đó, một số DNNN hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích được cổ phần hóa, bước đầu đã mang lại kết quả khả quan. Hiệu quả hoạt động của DNNN sau sắp xếp và cổ phần hóa được nâng lên về mọi mặt, nhất là về tổng tài sản, nộp ngân sách nhà nước, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, đóng góp vào xây dựng và phát triển hệ thống cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội...


Ảnh: Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh- Lê Quang Trung chủ trì tại điểm cầu Vĩnh Long

Tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2011-2015 có 2 doanh nghiệp đã thực hiện cổ phần hóa là Công ty Cổ phần cấp nước Vĩnh Long và Công ty Cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long) với tổng vốn điều lệ trên 322,8 tỷ đồng.

Về mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020, Chính phủ xác định, doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn và cổ phần chi phối chỉ duy trì trong những lĩnh vực then chốt, thiết yếu; địa bàn quan trọng và quốc phòng- an ninh; ứng dụng công nghệ cao, đầu tư lớn, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội mà doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác không đầu tư. Các doanh nghiệp này cần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động và khả năng cạnh tranh; kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và năng lực quản trị theo chuẩn mực quốc tế; được trao quyền chủ động hơn gắn với tăng cường trách nhiệm; được quản lý, giám sát chặt chẽ; công khai, minh bạch về hoạt động sản xuất, kinh doanh; bình đẳng với doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác…

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương kết quả đạt được của các Bộ, địa phương, doanh nghiệp trong việc thực hiện sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu DNNN thời gian qua. Để DNNN hoạt động hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành liên quan, các địa phương cần tạo môi trường kinh doanh minh bạch, có sự giám sát chặt chẽ, có tính cạnh tranh cao cả đầu vào và đầu ra, tạo động lực thúc đẩy các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả; tiến hành  cổ phần hóa, quy mô khu vực kinh tế nhà nước nhỏ đi nhưng hiệu quả hoạt động của DNNN phải cao hơn, vốn nhà nước phải được bảo toàn và phát huy giá trị tốt hơn… trong giai đoạn 2016-2020, phải xác định rõ lĩnh vực nào nhà nước cần nắm giữ, lĩnh vực còn lại thì rút vốn theo tỉ lệ phù hợp; phải xác định danh mục doanh nghiệp với tỷ lệ giữ vốn cụ thể (doanh nghiệp nào giữ 100%, doanh nghiệp nào rút vốn, tỉ lệ rút vốn); lành mạnh hóa hoạt động doanh nghiệp, xóa bỏ mọi rào cản trong quá trình cổ phần hóa. Thủ tướng cũng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản, chính sách về đổi mới, sắp xếp DNNN; quán triệt sâu sắc các chỉ đạo của Trung ương, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội, có chương trình hành động cụ thể đồng thời khẩn trương hoàn thiện các quy chế quản lý, các chế độ cho người lao động sau cổ phần hóa….

N.H

Các tin khác