Thứ Sáu, 24/11/2017 12:23:28 CH
Ngày 12/12/2016 08:41:59
Bế mạc kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021
(Vinhlong.gov.vn) – Sau 3 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và đầy trách nhiệm, chiều ngày 09/12/2016, kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành tốt chương trình đề ra và bước vào phiên bế mạc. Có 16 Nghị quyết đã được biểu quyết thông qua.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã thể hiện tinh thần đổi mới, đoàn kết, sáng tạo, thẳng thắn, tập trung thảo luận, tranh luận, đóng góp nhiều ý kiến phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri. Nhiều vấn đề được các đại biểu phân tích, đánh giá sâu sắc, khách quan những mặt đạt được và chưa được, những hạn chế, yếu kém và chỉ ra nguyên nhân; đề xuất các giải pháp thiết thực giúp HĐND tỉnh và UBND tỉnh lựa chọn, vận dụng để giám sát, quản lý, điều hành trong thời gian tới

Bên cạnh đó, các dự thảo nghị quyết trình cho HĐND cũng đúng với trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật hiện hành và phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh. Cơ quan chuyên môn và các Ban HĐND tỉnh tiến hành thẩm định, thẩm tra sát với quy định của pháp luật nên các đại biểu HĐND đều thông qua, thống nhất với tỷ lệ cao.


Ảnh: Có 100% đại biểu biểu quyết thống nhất thông qua Dự thảo các Nghị quyết

HĐND tỉnh đã thảo luận, xem xét và biểu quyết thông qua 16 Dự thảo Nghị quyết, trong đó có một số Nghị quyết quan trọng như: Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; Nghị quyết về phê duyệt Dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh, bổ sung ngân sách cấp dưới; kế hoạch vốn đầu tư phát triển và danh mục công trình xây dựng cơ bản năm 2017; Nghị quyết về chính sách cho vay vốn hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016-2020…

Phát biểu tại phiên bế mạc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh- Trương Văn Sáu xác định năm 2017 vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức mới, vì vậy đòi hỏi toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân trong tỉnh phải nỗ lực nhiều hơn nữa để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; tập trung thực hiện tốt các Nghị quyết của cấp trên và Nghị quyết mà HĐND tỉnh ban hành; trong đó tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ như: Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng được mô hình chuỗi liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản, chuyển dịch cơ cấu mùa vụ; chủ động trong phòng tránh biến đổi khí hậu nhất là hạn-mặn, phòng chống các dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, triệt để tiết kiệm chi ngân sách; đẩy mạnh xuất khẩu; tiếp tục quan tâm thực hiện xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo; nâng cao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế, tỷ lệ sử dụng nước sạch nông thôn; đẩy mạnh xã hội hóa nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa, khoa học – công nghệ và bảo vệ môi trường; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước; đấu trnah phòng chống quan liêu, tham nhũng; kéo giảm tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng…góp phần thực hiện thắng lợi, trọn vẹn các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2017. HĐND tỉnh cũng giao UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh gắn với các sự kiện lớn trong năm 2017.

Để các Nghị quyết của HĐND tỉnh sớm đi vào cuộc sống, ông Trương Văn Sáu cũng đề nghị UBND tỉnh và các ngành chuyên môn sớm có kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện; đồng thời các Ban của HĐND và đại biểu HĐND cũng phải tiếp tục phát huy vai trò giám sát và vận động nhân dân tích cực thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của HĐND tỉnh


Ảnh: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh- Trương Văn Sáu phát biểu tại phiên bế mạc kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021

Đồng thời, ông cũng đề nghị các vị đại biểu cần phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và  chính quyền địa phương tổ chức tiếp xúc cử tri để thông báo kết quả kỳ họp; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để kịp thời phản ánh với HĐND, các ngành, các cấp nhanh chóng giải quyết những bức xúc của nhân dân.

Thay mặt HĐND tỉnh, ông Trương Văn Sáu tỉnh kêu gọi các ngành, các cấp cùng toàn thể nhân dân trong tỉnh đoàn kết nhất trí, nêu cao truyền thống đoàn kết, phát huy những thành tựu, khắc phục những hạn chế yếu kém, nêu cao ý thức tự lực tự cường, vượt qua mọi khó khăn, thách thức chung tay góp sức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2017 tạo tiền đề vững chắc tiến tới thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cho những năm tiếp theo.

N.H

Các tin khác