Thứ Hai, 18/12/2017 11:47:01 CH
Ngày 14/12/2016 14:58:27
Quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm
(Vinhlong.gov.vn) – Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định ban hành Quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Theo đó, Cơ sở chăn nuôi (CSCN) gia súc, gia cầm được phân loại theo quyết định này về quy mô cụ thể như sau: CSCN nhỏ, hộ chăn nuôi gia đình có diện tích chuồng trại nhỏ hơn 50 m2; CSCN vừa có diện tích chuồng trại từ 50 m2 đến dưới 500 m2 và không phải là trang trại chăn nuôi; CSCN lớn có diện tích chuồng trại từ 500 m2 đến dưới 1.000 m2 hoặc là trang trại chăn nuôi có diện tích chuồng trại dưới 1.000 m2CSCN rất lớn có diện tích chuồng trại từ 1.000 m2 trở lên.

Về thu gom, xử lý khí thải, mùi hôi, CSCN phải có biện pháp thu gom, xử lý khí thải, mùi hôi, đảm bảo đạt các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường; Chuồng trại phải được khử trùng, vệ sinh định kỳ để hạn chế mùi hôi và dịch bệnh. Khuyến khích các CSCN bổ sung vào thức ăn hoặc nước vệ sinh chuồng trại các chế phẩm sinh học làm giảm mùi được phép sử dụng theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.  

Về thu gom và xử lý nước thải, chủ CSCN nuôi phải có biện pháp thu gom và xử lý nước thải, đảm bảo đạt quy chuẩn QCVN 62-MT:2016/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi. Nghiêm cấm các CSCN xả nước thải chưa xử lý hoặc xử lý chưa đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường vào các nguồn tiếp nhận gây ô nhiễm môi trường đất, nước mặt (nguồn nước kênh mương, sông, rạch), gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng nguồn nước.

Về thu gom và xử lý chất thải rắn, chủ CSCN phải thu gom, phân loại và lưu chứa chất thải rắn để xử lý theo quy định, không để ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Nơi chứa chất thải rắn phải được sát trùng thường xuyên bằng vôi bột, sản phẩm sinh học khử mùi hoặc hoá chất khử trùng khác được phép sử dụng. Các CSCN phải sử dụng hầm ủ hoặc túi ủ khí sinh học (Biogas) để ủ phân và lấy khí đốt hoặc áp dụng các biện pháp xử lý khác để đảm bảo chất thải thải ra môi trường đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. Sản phẩm xử lý môi trường chăn nuôi đã hết hạn sử dụng; dụng cụ, bao bì đựng thuốc thú y sau khi sử dụng phải được xử lý theo quy định về quản lý chất thải. Xác vật nuôi chết do dịch bệnh phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải nguy hại và vệ sinh phòng bệnh. Nghiêm cấm vứt xác động vật làm lây lan dịch bệnh cho động vật, con người. Khi vận chuyển gia súc, gia cầm hoặc chất thải rắn ra khỏi cơ sở chăn nuôi phải sử dụng phương tiện vận chuyển chuyên dùng, không để rò rỉ, rơi vãi chất thải ra môi trường,...

P.L – Nguồn QĐ số:  2981/QĐ-UBND

Các tin khác