Thứ Hai, 18/12/2017 11:50:25 CH
Ngày 16/12/2016 09:06:51
Chủ trương hỗ trợ gia đình hộ cận nghèo mua bảo hiểm y tế năm 2017
(Vinhlong.gov.vn) - Để đạt chỉ tiêu 77% dân số tham gia bảo hiểm y tế năm 2017 và giúp người dân được chăm sóc sức khỏe ngày một tốt hơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trương hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho gia đình hộ cận nghèo năm 2017, cụ thể như sau:

Hỗ trợ 20% mức đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo chưa có thẻ bảo hiểm y tế. Trong đó, Quỹ vì người nghèo của tỉnh là 10%; Quỹ vì người nghèo của các huyện, thị xã, thành phố là 10%.

Mức còn lại là 10% sẽ do người thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh tự đóng. Trường hợp người thuộc hộ gia đình cận nghèo có hoàn cảnh thật sự khó khăn và không có khả năng tự đóng, giao UBND xã, phường, thị trấn vận động cộng đồng hỗ trợ 10% để mua BHYT cho người thuộc hộ cận nghèo.

Để thực hiện chủ trương trên, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện.

                                                                                                         NNL   

Các tin khác