Thứ Hai, 18/12/2017 11:49:21 CH
Ngày 16/12/2016 09:23:01
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 05/12/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2348/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới

Đề án nhằm mục tiêu đổi mới tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính, phát triển nguồn nhân lực để nâng cao năng lực cung ứng và chất lượng dịch vụ của mạng lưới y tế cơ sở, bảo đảm cung ứng đầy đủ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh cho từng người dân trên địa bàn, cung ứng dịch vụ theo hướng toàn diện, liên tục, phối hợp và lồng ghép chặt chẽ giữa dự phòng và điều trị, giữa các cơ sở y tế trên địa bàn và với tuyến trên, góp phần giảm quá tải cho các bệnh viện tuyến trên, bảo đảm công bằng, hiệu quả trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Theo đó, mục tiêu đến năm 2020 có ít nhất 90% số trạm y tế xã có đủ điều kiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, thực hiện được tối thiểu 80% danh mục dịch vụ kỹ thuật của tuyến xã; 95% trung tâm y tế huyện thực hiện được tối thiểu 80% danh mục dịch vụ kỹ thuật của tuyến huyện; 70% xã đạt Tiêu chí quốc gia về y tế xã; phấn đấu 90% dân số được quản lý, theo dõi sức khỏe; hoàn thành việc đầu tư trạm y tế ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn; đến năm 2025: thứ tự như trên với tỷ lệ sau: 100% - 90%; 100% - 90%; 100% xã đạt Tiêu chí quốc gia về y tế xã; 100% dân số được quản lý, theo dõi sức khỏe.

Để thực hiện tốt các chỉ tiêu, Đề án đưa ra những nhiệm vụ và giải pháp, trong đó củng cố, hoàn thiện tổ chức của mạng lưới y tế cơ sở là nhiệm vụ hàng đầu, để thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe, các hoạt động về y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe ban đầu. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, các Bộ ngành liên quan và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm triển khai thực hiện. Thời gian thực hiện Đề án từ năm 2016 đến năm 2025.

                                                                                                           NNL

 

Các tin khác