Thứ Hai, 18/12/2017 11:50:41 CH
Ngày 16/12/2016 09:45:20
Quy định mới về chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Y tế cấp huyện
(Vinhlong.gov.vn) - Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư số 37/2016/TT-BYT thay thế Quyết định số 26/2005/QĐ-BYT ngày 09/9/2005 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế cấp huyện.

 Theo đó, Trung tâm Y tế huyện là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế, có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu, tài khoản riêng được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật và chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, nhân lực, hoạt động, tài chính và cơ sở vật chất của Sở Y tế; chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các đơn vị y tế tuyến tỉnh, Trung ương; chịu sự quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định của pháp luật. Thực hiện chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật.

Trung tâm có 4 phòng chức năng và 15 khoa chuyên môn và các đơn vị trực thuộc là trạm y tế cấp xã.

Các phòng chức năng: Tổ chức - Hành chính; Kế hoạch - Nghiệp vụ; Tài chính - Kế toán; Điều dưỡng; Khoa chuyên môn: Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS, Y tế công cộng và Dinh dưỡng, An toàn thực phẩm, Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Khám bệnh/Phòng khám đa khoa, Hồi sức cấp cứu, Nội tổng hợp, Ngoại tổng hợp, Nhi, Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng, Liên chuyên khoa, Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế, Truyền nhiễm, Kiểm soát nhiễm khuẩn, Xét nghiệm và Chẩn đoán hình ảnh.

Bộ trưởng Bộ Y tế giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt đề án kiện toàn các Trung tâm Y tế huyện trên địa bàn tỉnh, phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương.

Thanh Bình- Nguồn TT số: 37/2016/TT-BYT 

Các tin khác