Thứ Ba, 19/12/2017 3:15:19 SA
Ngày 16/12/2016 10:21:57
Tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn và giảm thiểu tai nạn bom, mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 06/12/2016, Chủ tịch UBND tỉnh ký Quyết định số 2938/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 01/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn và giảm thiểu tai nạn bom, mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh.

Theo đó, nội dung kế hoạch là tổ chức triển khai, quán triệt thực hiện nghiêm túc  Chỉ thị số 20/CT-TTg; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, tác hại và hình thức xử  lý việc đào bới, thu gom, cưa cắt, sử dụng trái phép bom, mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh; Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả  Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ  trợ và Kế hoạch số 110/KH-BCA-C61 ngày 11/5/2012 của Bộ Công an về tổng kiểm tra và mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến việc người dân thu gom, tàng trữ, cưa cắt, sử dụng trái phép bom, mìn, vật nổ  sót lại sau chiến tranh; vũ khí, vật liệu nổ, công cụ  hỗ trợ có nguy cơ gây tai nạn, vi phạm các quy định của pháp luật có liên quan; Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, đề xuất, tham mưu cho các Bộ, Ngành chức năng để hoàn thiện các quy định hướng dẫn liên quan đến việc phát hiện và xử  lý các hành vi vi phạm về  thu gom, tàng trữ, mua bán, cưa cắt, sử  dụng trái phép bom, mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo đúng nội dung Kế hoạch này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

N.H.N

Các tin khác