Thứ Hai, 18/12/2017 11:34:38 CH
Ngày 26/12/2016 08:55:59
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2017
(Vinhlong.gov.vn) – Ngày 23/12/2016, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Tư pháp năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017, định hướng giai đoạn 2017-2020. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí: Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội và lãnh đạo một số Bộ, ngành Trung ương.

Chủ trì tại điểm cầu Vĩnh Long có ông Trần Hoàng Tựu- Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các đơn vị có liên quan trong tỉnh.

Năm 2016, Bộ, Ngành Tư pháp đã khẩn trương triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát Chương trình, Kế hoạch công tác, các Nghị quyết, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhiệm vụ chính trị của từng địa phương. Các nhiệm vụ của Bộ, Ngành Tư pháp ngày càng bảo đảm chất lượng, tiến độ so với chương trình, kế hoạch đã đề ra từ đầu năm.

 Công tác chỉ đạo điều hành được đổi mới, kịp thời triển khai các chủ trương, chính sách, các chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, đặc biệt là bám sát chủ trương về xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, phục vụ; việc phối hợp giữa Bộ, Ngành Tư pháp với một số Bộ, ngành khác được thực hiện chủ động, hiệu quả hơn. Việc xây dựng, hoàn thiện các VBQPPL tiếp tục được chú trọng đầu tư nguồn lực, với nhiều quy định bảo đảm tốt hơn các quyền con người, quyền công dân, phục vụ tốt hơn yêu cầu của người dân, doanh nghiệp; giảm mạnh tình trạng “nợ đọng” văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; việc thẩm định VBQPPL, đặc biệt là các nghị định về điều kiện đầu tư kinh doanh được thực hiện khẩn trương, bảo đảm tiến độ.

Theo đó, trong năm 2016, Bộ Tư pháp đã phối hợp với các bộ, ngành giúp Chính phủ xây dựng, trình Quốc hội thông qua 12 luật, nghị quyết; trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 1.000 văn bản. Ngành tư pháp đã thẩm định trên 11.800 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Qua kiểm tra, đã phát hiện 659 văn bản có dấu hiệu trái nội dung, thẩm quyền. Thực hiện chủ trương tiết kiệm của Chính phủ, Bộ Tư pháp đã rà soát, lồng ghép và cắt giảm 20% số hội nghị, hội thảo, tọa đàm và các chuyến công tác địa phương.

Công tác PBGDPL, nhất là các văn bản liên quan đến bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp được toàn Ngành tập trung đẩy mạnh; công tác hoà giải ở cơ sở tạo được điểm nhấn quan trọng qua việc tổ chức thành công cuộc thi Hoà giải viên giỏi lần thứ III, hiện cả nước có trên 111.000 tổ hòa giải, trong năm cả nước tiếp nhận hơn 171.000 vụ việc hòa giải, trung bình tỷ lệ hòa giải thành đạt khoảng 78,87%.

 Bên cạnh đó, công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), kiểm soát TTHC cũng được thực hiện có hiệu quả, tập trung vào 3 lĩnh vực: cải cách thể chế, cải cách TTHC và hiện đại hóa hành chính. Việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích đã tiết kiệm chi phí, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện TTHC; trong năm đã hoàn thành việc đơn giản hóa 4.527/4.723 thủ tục hành chính, đạt tỷ lệ 95,85%.

Công tác thi hành án dân sự cũng đạt kết quả cao, vượt chỉ tiêu cả về việc và về tiền. Trong năm 2016 đã đã thi hành xong trên 530.000/ 836.000 việc thụ lý, vượt chỉ tiêu giao 8,53% và thi hành về tiền trên 20.000 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu giao 3,74%; tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống THADS.

Công tác hành chính tư pháp, nhất là áp dụng thí điểm phần mềm đăng ký khai sinh và cấp số định danh cá nhân, gắn với triển khai Luật hộ tịch, bước đầu đạt hiệu quả, kịp thời phục vụ nhân dân. Việc tham gia ý kiến pháp lý đối với các vụ việc, các sự kiện liên quan đến môi trường, đầu tư quốc tế... được thực hiện kịp thời, có chất lượng; hợp tác quốc tế về tư pháp và pháp luật phục vụ tốt việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Bộ, Ngành. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng

Năm 2017,  Ngành Tư pháp xác định một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung nguồn lực để thực hiện trong năm 2017, như: tập trung triển khai có hiệu quả Luật ban hành VBQPPL năm 2015; xây dựng và tổ chức triển khai hiệu quả Đề án đổi mới công tác phổ biến giáo dục pháp luật và Chương trình phổ biến pháp luật giai đoạn 2017 - 2020. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; triển khai có hiệu quả Chương trình hành động quốc gia về đăng lý, thống kê hộ tịch giai đoạn 2016 - 2024. Hoàn thành các chỉ tiêu thi hành án dân sự được giao; hoàn thiện việc cung cấp dịch vụ công mức độ 4 trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm, lý lịch tư pháp…


Ảnh: Ông Trần Hoàng Tựu- Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Vĩnh Long

Tại hội nghị, đại biểu đã thảo luận các nội dung trọng tâm, các chuyên đề trong công tác tư pháp năm 2017, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai một số luật mới như: Luật Hộ tịch, Luật Công chứng...; vấn đề nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp xã, phường, thị trấn; chế tài xử phạt các vụ việc vi phạm hành chính chưa có tính răn đe... đồng thời giải đáp những vấn đề liên quan đến các lĩnh vực công tác tư pháp.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc- Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được của Ngành Tư pháp trong năm 2016. Thủ tướng yêu cầu, trong năm 2017 ngành tư pháp cần tập trung  thực hiện tốt công tác thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện thể chế liên quan đến quản lý hoạt động đầu tư kinh doanh, nhằm tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp; tiếp tục tham mưu với Chính phủ các giải pháp nâng cao chất lượng triển khai, thực thi pháp luật; nỗ lực hơn nữa, chủ động, bám sát chủ trương về xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đặc biệt cần chú trọng xây dựng hệ thống pháp luật đảm bảo tính ổn định, minh bạch, khả thi; nghiêm cấm lợi ích nhóm trong xây dựng thể chế; tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính; ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin vào phục vụ công tác…

N.H

Các tin khác