Thứ Ba, 19/12/2017 3:21:14 SA
Ngày 29/12/2016 17:05:40
Thành lập Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 21/12/2016, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp

Theo đó, Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp do ông Lê Quang Trung, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Trưởng ban chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của Ban Chỉ đạo trước Chủ tịch UBND tỉnh; Chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch về sắp xếp, đổi mới, phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Chỉ đạo chung các hoạt động của Ban Chỉ đạo. Thông qua kế hoạch công tác, chủ trì các cuộc họp của Ban Chỉ đạo; Ủy quyền bằng văn bản cho Phó Trưởng ban, các ủy viên kiêm nhiệm thay mặt Trưởng ban giải quyết công việc theo nhiệm vụ được phân công khi cần thiết.

Thường trực Ban Chỉ đạo gồm các Phó Trưởng ban, đặt tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, được quyền sử dụng con dấu của Sở Kế hoạch và Đầu tư trong quá trình hoạt động theo đúng chức năng nhiệm vụ được giao; được trưng dụng cán bộ chuyên môn của các cơ quan có liên quan để giúp việc.

                                                                                               N.N.H

Các tin khác