Thứ Hai, 18/12/2017 11:47:11 CH
Ngày 26/12/2016 15:48:08
Tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản năm 2016
(Vinhlong.gov.vn) - Trong năm 2016, sản phẩm nông nghiệp được tiêu thụ khá tốt, thiệt hại do dịch bệnh trên cây trồng không đáng kể; dịch bệnh trong chăn nuôi được khống chế kịp thời, không lan diện rộng; nuôi thủy sản ổn định. Tuy nhiên, hạn, xâm nhập mặn và mưa giông đã gây nhiều thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp, nhất là lĩnh vực trồng trọt.

Ước giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản năm 2016 (giá cố định 2010), giảm 2,84% so với năm 2015, trong đó nông nghiệp giảm 3,4% (Trồng trọt giảm 5,78%, chăn nuôi tăng 2,73%, dịch vụ giảm 1,68%); lâm nghiệp tăng 0,28 % và thủy sản tăng 1,21 % so với năm 2015..

Triển khai thực hiện các dự án hỗ trợ giống để phát triển cây ăn trái, xây dựng vùng nguyên liệu nên diện tích cây ăn trái tăng khá. Tuy nhiên, do ảnh hưởng tiêu cực của hạn-mặn và mưa lớn nên năng suất và sản lượng của một số cây trồng giảm; một số vườn cây ăn trái thiệt hại nhưng diện tích cây có múi tăng nên sản lượng vẫn giữ vững.

Diện tích lúa năm 2016 ước đạt 176.429 ha, giảm 2,2%; năng suất bình quân cả năm ước 5,33 tấn/ha, giảm 12,08% và sản lượng lúa ước đạt 940 ngàn tấn, giảm 14,04% so với năm 2015. Nguyên nhân chủ yếu là do sản xuất lúa Đông Xuân 2015-2016 trong điều kiện không có lũ và tình trạng hạn mặn, nắng nóng kéo dài; vụ Hè-Thu và Thu Đông do ảnh hưởng của giông lốc và mưa lớn làm lúa đỗ ngã nhiều, ảnh hưởng đến năng suất.

Cây màu tiếp tục phát triển khá, dịch bệnh xuất hiện rải rác nhưng không ảnh hưởng đến năng suất; tuy nhiên, hạn mặn đã ảnh hưởng đến phát triển cây màu của hai vụ Đông Xuân và Hè Thu. Diện tích màu cả năm ước 46.255 ha, giảm 0,9%; sản lượng 902.864 tấn, giảm 2,1% so với năm 2015, trong đó diện tích màu xuống ruộng 24.855 ha, chiếm 53,7%. Diện tích màu tăng nhẹ ở những loại cây có hiệu quả kinh tế cao, năng suất, sản lượng một số loại màu chủ lực tăng khá. Riêng diện tích rau các loại giảm 0,7%; diện tích khoai lang giảm 2,4% do giá bán 4 tháng đầu năm giảm 3% so cùng kỳ.

Diện tích cây lâu năm 2016 ước đạt 50.636 ha, tăng 0,23% so với năm 2015, trong đó có 42.545 ha đang cho sản phẩm, chiếm 84% tổng diện tích cây lâu năm và tăng 2,44%. Trồng cây có múi phát triển nhanh, trong đó diện tích trồng cam Sành trên đất lúa tăng nhiều nhất và cho lợi nhuận rất cao. Các loại dịch hại bị nhiễm với mật số thấp, được phòng trị kịp thời nên các vườn cây ăn trái vẫn phát triển tốt nhưng hạn mặn đã làm thiệt hại và ảnh hưởng năng suất ở một số nơi. Sản lượng cây lâu năm ước 527 ngàn tấn, tăng 1% so với năm 2015; trong đó sản lượng cây ăn trái các loại 412 ngàn tấn, tăng 1,1%.

Giá bán các sản phẩm chăn nuôi đảm bảo cho người nuôi có lãi, đàn bò và đàn gia cầm tăng. Trong năm, đã chủ động triển khai kiểm soát, kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực chăn nuôi; tổ chức cho người nuôi, cơ sở giết mổ và thương lái cam kết không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, bơm nước vào gia súc trước khi giết mổ.

Đến nay, toàn tỉnh có 123 trang trại chăn nuôi (49 trại heo, 71 trại gà, 03 trại vịt); 812 gia trại chăn nuôi (172 trại heo, 95 trại gà, 545 trại vịt); 39 lò giết mổ gia súc, gia cầm tập trung. Lĩnh vực chăn nuôi đang quy hoạch lại và nâng cấp các cơ sở giết mổ tập trung gia súc, gia cầm của tỉnh, đảm bảo điều kiện giết mổ vệ sinh, không gây ô nhiễm môi trường, tạo ra sản phẩm thịt đảm bảo điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm cung cấp cho người tiêu dùng.

Thời điểm 01/10/2016, toàn tỉnh có 91.604 con bò, 371,5 ngàn con heo, 7,98 triệu con gia cầm; so với thời điểm 01/4/2016, đàn bò tăng 25,12%, đàn heo tăng 2,76%, đàn gia cầm tăng 9,34%; so với cùng thời điểm năm trước, đàn bò tăng 25,75%, đàn heo tăng 3,68%, đàn gia cầm tăng 5,02%. Trong năm xảy ra 2 ổ dịch lở mồm long móng (trên bò) và tai xanh trên heo; các biện pháp chống dịch đã được triển khai và đã cô lập được ổ dịch, không để lây lan dịch bệnh.

Bên cạnh đó, lĩnh vực thủy sản cũng được quan tâm hỗ trợ nâng cao chất lượng sản phẩm thông qua tăng cường ứng dụng quy trình GAP; nuôi cá lồng bè và nuôi thủy đặc sản tăng. Tuy nhiên, do thị trường, nhất là thị trường sản phẩm cá tra xuất khẩu bị thu hẹp, ảnh hưởng đến diện tích thả nuôi và chế biến thủy sản.

Ước diện tích nuôi thủy sản năm 2016 có 2.382 ha, tăng 16,4 ha so với năm 2015; trong đó diện tích nuôi cá tra thâm canh 312,8 ha, giảm 8,2 ha và 1.210 lồng bè nuôi cá (49 bè và 1.161 lồng) với tổng thể tích 269.508 m3, tăng 196 chiếc (188 lồng và 8 bè) với tổng thể tích lồng bè tăng 42.462 m3; trong đó đang thả nuôi 938 chiếc, tăng 149 chiếc. Ước tổng sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác 114.180 tấn, tăng 1,79%; trong đó thủy sản nuôi trồng 107.715 tấn, tăng 1,92% (Riêng cá tra nuôi thâm canh 76.282 tấn, giảm 2,13%).

Toàn tỉnh có 257,6 ha mặt nước nuôi cá tra thương phẩm được chứng nhận các tiêu chuẩn, trong đó có 75 ha được chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế GlobalGAP/ASC; 40 ha được chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế +VietGAP; 142,6 ha được chứng nhận tiêu chuẩn VietGAP và 02 cơ sở sản xuất giống được chứng nhận tiêu chuẩn GlobalGAP với tổng diện tích 6,3 ha.

Hiện toàn tỉnh có 03 nhà máy chế biến thủy sản nhưng chỉ có nhà máy chế biến Hùng Vương đang hoạt động cầm chừng với công suất 7.757 tấn/năm và nhà máy Cát Tường mới đưa vào hoạt động từ tháng 9/2016 với công suất 510 tấn, nhà máy Hùng Cường đã ngưng hoạt động.

Nguyễn Nguyên

Các tin khác