Ngày 29/12/2016 15:16:44
Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017 ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
(Vinhlong.gov.vn) - ngày 26/12, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến dự và chỉ đạo tại Hội nghị. Tham dự tại điểm cầu Vĩnh Long có ông Trần Hoàng Tựu- Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các đơn vị có liên quan trong tỉnh

Năm 2016, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức về thời tiết, dịch bệnh, thị trường, tuy nhiên, ngành nông nghiệp vẫn đạt được những kết quả tích cực. Toàn ngành đã nghiêm túc triển khai thực hiện các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ; bám sát tình hình thực tiễn; phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương triển khai toàn diện các các nhiệm vụ được giao và đạt được nhiều kết quả. Tái cơ cấu tiếp tục được triển khai tích cực, trên tất cả các lĩnh vực; kiểm soát tốt dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; theo dõi sát sao và đối phó có hiệu quả với các diễn biến bất thường của thời tiết, đặc biệt là hạn hán ở các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, xâm nhập mặn ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, lũ lụt ở Nam Trung Bộ; thực hiện tốt công tác phòng chống cháy rừng; công tác kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm các loại mặt hàng nông lâm thủy sản tiếp tục được chỉ đạo triển khai mạnh mẽ, đã tạo được chuyển biến tích cực, bước đầu kiểm soát được tình hình buôn bán và sử dụng chất cấm trong sản xuất. tốc độ tăng trưởng ngành đạt khoảng 1,2%; giá trị sản xuất (theo giá so sánh năm 2010) tăng 1,44% so với năm 2010

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã đạt được kế hoạch đề ra, chú trọng hơn đến phát triển sản xuất và đầu tư các cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn xã (giao thông, điện, nước sạch, trường học các cấp, trạm y tế xã , nhà văn hóa và khu thể thao thôn), đặc biệt là đối với những xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội và tăng hưởng thụ trực tiếp cho cư dân nông thôn. Đến nay, cả nước đã có 2.235 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 25,07%), hoàn thành mục tiêu có 25% số xã đạt chuẩn năm 2016. Bên cạnh đó các chương trình xóa đói giảm nghèo cũng tiếp tục được triển khai quyết liệt, hiệu quả. Đến nay, cả nước đã có 2.235 xã đạt chuẩn nông thôn mới; dự kiến đến hết năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo nông thôn (theo chuẩn nghèo mới) còn khoảng 7,7% và ở các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a còn khoảng 26%, giảm 4% so với năm 2015…


Ảnh: Ông Trần Hoàng Tựu- Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi họp tại điểm cầu Vĩnh Long

Năm 2017, là năm bản lề thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia và Kế hoạch phát triển ngành 5 năm 2016 – 2020 trong bối cảnh những khó khăn thách thức được dự báo vẫn chưa giảm hơn so với năm 2016, toàn ngành nông nghiệp tiếp tục thực hiện mục tiêu tổng quát trong giai đoạn 2016-2020 là: “Xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững, sản xuất hàng hóa lớn trên cơ sở phát huy các lợi thế so sánh và tổ chức lại sản xuất; áp dụng khoa học công nghệ để tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao, đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia cả trước mắt và lâu dài, đáp ứng nhu cầu đa dạng trong nước và xuất khẩu; nâng cao thu nhập và đời sống của dân cư nông thôn; quản lý và sử dụng hiệu quả, bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường”.

Theo đó, phấn đấu tốc độ tăng trưởng ngành đạt khoảng 2,5-2,8%, giá trị sản xuất tăng 3,0-3,2%, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 32,0 – 32,5 tỷ USD; tỷ lệ che phủ rừng đạt 41,4%, tỷ lệ xã đạt tiêu chí nông thôn mới từ 28-30%; năm 2017, Bộ tiếp tục xác định là Năm cao điểm hành động về chất lượng vật tư nông nghiệp và ATTP nông lâm thủy sản.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao kết quả của ngành nông nghiệp đạt được trong năm 2016. Thủ tướng chỉ đạo ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn cần tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, phấn đấu đạt kết quả tốt nhất trong xây dựng nông thôn, nâng cao chất lượng đời sống cho người dân; song song đó cũng tập trung chỉ đạo phòng, chống thiên tai kịp thời, quyết liệt để giảm thiểu thiệt hại. Đồng thời tăng cường đầu tư, hiện đại hóa hạ tầng nông nghiệp nông thôn, gắn với công tác phòng chống thiên tai, hoàn thiện cơ chế chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho ngành nông nghiệp phát triển; nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, trước mắt cần hoàn thiện các cơ chế, chính sách cho phát triển sản xuất nông nghiệp,  kịp thời bổ sung, sửa đổi những cơ chế, chính sách cho phù hợp; tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp từ chiều rộng sang chiều sâu, nâng cao chất lượng giá trị không chạy theo sản lượng, số lượng; tăng cường ứng khoa học, công nghệ thông tin vào nông nghiệp, nông thôn; chú trọng liên kết trong sản xuất nông nghiệp, phát triển mạnh nông nghiệp chế biến, đẩy mạnh xây dựng thương hiệu, gắn đặc sản vùng miền…

N.H