Chủ Nhật, 17/12/2017 9:31:53 SA
Ngày 29/12/2016 15:13:27
Hội nghị tổng kết công tác Dân vận chính quyền năm 2016
(Vinhlong.gov.vn) – Ngày 26/12/2016, ông Lê Quang Trung- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì Hội nghị tổng kết công tác dân vận chính quyền năm 2016.

Năm 2016, các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh đã gắn công tác dân vận với đẩy mạnh cải cách hành chính; củng cố nâng cao chất lượng chuyên môn, mô hình một cửa liên thông; đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn; tổ chức thực hiện quyết liệt các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) và chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) của tỉnh. Tính đến nay, tổng số bộ thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh là 1.676 thủ tục, trong đó cấp tỉnh là 1.305, cấp huyện 202 và cấp xã là 168 thủ tục.

 Bên cạnh đó, chính quyền các cấp cũng chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, đạo đức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin áp dụng vào quy trình quản lý và giải quyết công tác hành chính, trang bị phương tiện phục vụ cải cách thủ lục hành chính từ đó tạo sự chuyển biến trong tác phong, lề lối làm việc khi thi hành công vụ và tiếp xúc nhân dân.

 Việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ tiếp tục được các ngành, các cấp quan tâm chỉ đạo và từng bước đi vào nề nếp. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện tốt; kịp thời sửa đổi, bổ sung các quy trình, thủ tục theo hướng thuận lợi cho người dân.

Công tác phối hợp giữa chính quyền với Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thường xuyên được củng cố và tăng cường. Việc tổ chức thực hiện Quy chế phối hợp giữa UBND và Ban Dân vận, giữa UBND với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể cùng cấp được triển khai thực hiện tốt, tạo điều kiện thuận lợi trong việc vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội. Các chính sách an sinh xã hội được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm thực hiện mang lại hiệu quả cao, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng lên rõ rệt.


Ảnh: Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh- Lê Quang Trung tặng Bằng khen cho các cá nhân, tập thể có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác Dân vận chính quyền năm 2016

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Lê Quang Trung- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh lưu ý các ngành, các cấp cần tiếp tục triển khai có hiệu quả các văn bản của Trung ương và địa phương về công tác dân vận nói chung và dân vận chính quyền nói riêng trong tình hình mới. Bên cạnh cũng cần quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, công tác tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ công chức gắn với những phong trào điển hình như: Dân vận khéo; Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…; tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, rà soát những cơ chế, chính sách không còn phù hợp để thay đổi, đặc biệt chú ý đến những lĩnh vực “nóng”, liên quan đến những bức xúc của người dân; song song đó phải xây dựng đạo đức công vụ, văn hóa công sở cho cán bộ công chức; Quan tâm và làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, tăng cường tổ chức đối thoại với dân về những vấn đề “nóng” liên quan đến quyền lợi và lợi ích của người dân để giải quyết kịp thời, nhất là từ cấp cơ sở; phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội…

Dịp này, UBND tỉnh cũng tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Dân vận chính quyền năm 2016.

N.H

Các tin khác