Thứ Ba, 19/12/2017 3:26:58 SA
Ngày 30/12/2016 15:14:49
Bộ Nội vụ hướng dẫn việc tổ chức thi nâng ngạch công chức chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp năm 2016
(Vinhlong.gov.vn) - Bộ Nội vụ vừa có văn bản hướng dẫn bổ sung một số nội dung có liên quan đến việc tổ chức thi nâng ngạch công chức chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp năm 2016.

Theo đó, để đảm bảo công bằng về tỷ lệ cạnh tranh giữa bộ, ngành, địa phương trong kỳ thi nâng ngạch Bộ Nội vụ đã điều chỉnh chỉ tiêu nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính cho tỉnh Vĩnh Long từ 30 chỉ tiêu lên 46 chỉ tiêu, tăng 16 chỉ tiêu. Đồng thời yêu cầu từng bộ, ngành, địa phương rà soát và chịu trách nhiệm về lý lịch, phẩm chất đạo đức, văn bằng, chứng chỉ, thời gian giữ ngạch; việc đã chủ trì xây dựng văn bản, đề tài, chương trình, đề án của công chức được dự thi đúng quy định của pháp luật. Kịp thời có văn bản gửi Bộ Nội vụ không công nhận kết quả đối với công chức không đủ tiêu chuẩn, điều kiện. Bộ Nội vụ sẽ tổ chức kiểm tra, thanh tra sau khi thi nâng ngạch, nếu phát hiện công chức, viên chức không đủ tiêu chuẩn, điều kiện thi sẽ hủy quyết định bổ nhiệm ngạch theo quy định của pháp luật.

Thanh Bình- Nguồn CV số: 5647/BNV-CCVC

Các tin khác