Chủ Nhật, 17/12/2017 9:23:00 SA
Ngày 05/01/2017 10:00:33
Cho phép thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Vĩnh Long
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 29/12/2016, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định cho phép thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Vĩnh Long

Theo đó, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Vĩnh Long có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày ban hành Quyết định này, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Vĩnh Long có trách nhiệm chuẩn bị nội dung, nhân sự và tiến hành đại hội đúng theo quy định. Sau khi tổ chức đại hội, Ban chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam - Lào có trách nhiệm gửi toàn bộ tài liệu của đại hội theo quy định về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xem xét ban hành quyết định phê duyệt Điều lệ Hội đúng theo quy định. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

N.H.N

Các tin khác