Chủ Nhật, 17/12/2017 9:32:24 SA
Ngày 05/01/2017 09:54:22
Hội nghị tổng kết công tác Trung tâm Văn hóa, Thể thao xã năm 2016
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 28/12/2016, tại Bảo tàng tỉnh đã diễn ra Hội nghị tổng kết Trung tâm Văn hóa, Thể thao (TTVHTT) xã năm 2016.

 Hội nghị nhằm đánh giá hoạt động TTVHTT xã năm 2016, đề ra phương hướng hoạt động năm 2017; trao đổi kinh nghiệm những mô hình mới, hiệu quả, tìm những giải pháp để khắc phục những khó khăn, hạn chế trong hoạt động TTVHTT xã.

Trong năm 2016, các TTVHTT xã góp phần quan trọng vào việc tuyên truyền cổ động trực quan phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị địa phương, ngày lễ lớn của đất nước, tỉnh, cụ thể: tổ chức phát thanh 44.704 buổi, cổ động 1.218 cuộc, treo 4.904 băng rol, 38.016 áp phích, 18.139 cờ các loại. Bên cạnh đó, các TTVHTT xã ngày càng phát huy được hiệu quả trong việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, từng bước đáp ứng nhu cầu hưởng thụ đời sống văn hóa, tinh thần cho bà con vùng nông thôn: luân chuyển 27.478 lượt sách, báo, phục vụ 8.823 lượt bạn đọc tại 195 điểm; Các phòng truyền thống trưng bày 137 cuộc, phục vụ 60.561 lượt người xem; tổ chức 715 cuộc văn nghệ, thu hút trên 116.030 lượt người xem; 840 cuộc TDTT, thu hút trên 16.996 VĐ, trên 113.882 lượt người xem. Hiện toàn tỉnh, có 387 CLB, với trên 5.322 hội viên, sinh hoạt 10.700 buổi.


Ảnh: Ban Tổ chức tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác quản lý, tổ chức hoạt động tại TTVHTT xã và Nhà Văn hóa - Khu Thể thao ấp. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hiện nay các TTVHTT xã đang gặp một số khó khăn trong việc quản lý, tổ chức hoạt động như: hạn chế nguồn kinh phí; cán bộ kiêm nhiệm không có thời gian phụ trách TTVHTT xã, hạn chế trình độ chuyên môn nghiệp vụ; thiếu quan tâm trong việc lãnh, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở; thiếu trang thiết bị, cơ sở vật chất để phục vụ…

Dịp này, Sở VHTT&DL tặng Giấy khen cho 07 tập thể và 07 cá nhân có thành tích trong công tác quản lý, tổ chức hoạt động tại TTVHTT xã và Nhà Văn hóa - Khu Thể thao ấp năm 2016.

Hữu Thoại  

Các tin khác