Thứ Ba, 19/12/2017 3:32:10 SA
Ngày 04/01/2017 10:13:48
Trên 15 tỷ thực hiện 02 dự án về tài nguyên nước
(Vinhlong.gov.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chấp thuận chủ trương thực hiện 02 dự án về tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí dự toán là 15,5 tỷ đồng.

Cụ thể, dự án “Phương án cắm mốc bảo vệ hành lang an toàn nguồn nước tỉnh Vĩnh Long”, có kinh phí thực hiện khoảng 15 tỷ đồng và thực hiện trong 04 năm (Từ năm 2017 đến năm 2020). Hình thức thực hiện là đặt hàng theo quy định Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Đối với dự án “Điều tra xác định vùng cấm, vùng hạn chế xây dựng mới các công trình khai thác; Khoanh định, công bố khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”, có kinh phí thực hiện khoảng 0,5 tỷ đồng và thực hiện trong năm 2017. Hình thức thực hiện là chỉ định thầu theo quy định của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

P.L – Nguồn CV số: 4976/UBND-KTN

Các tin khác